Menu Content/Inhalt
Условия за ползване
» Уебсайт
Този уебсайт е неофициален сайт на Медицински факултет към МУ - София и като такъв не изразява мнението и позицията както на Медицински факултет, така и на Медицински университет - София. Администраторите не гарантират, че информацията, публикувана в настоящия сайт, е 100% вярна и актуална, следователно не носят отговорност за настъпили промени. Администраторите не носят отговорност за щети - материални и нематериални, настъпили вследствие на публикувна невярна/неактуална информация. Данните за всяко посещение се записват. Такива са: IP, операционна система, браузър, посетени страници в рамките на сайта.

» Форум
Мненията, публикувани във форума, не са обвързани по никакъв начин с позицията на МУ-София/МФ и администратора (освен ако не са пуснати от последния). Отговорност носят самите автори на публикациите. Задължавате се да не пишете на вулгарен/нецензурен, расистки, всяващ етническа омраза език. Администраторите/модераторите могат да променят/изтриват мнения, когато сметнат за необходимо.

Влизайки в сайта, потребителят се съгласява с посочените по-горе условия на ползване.
 
designed by www.madeyourweb.com