Menu Content/Inhalt
Начало arrow Обучение arrow СДО arrow Продължителна квалификация
Продължителна квалификация
ImageПродължителната квалификация е непрекъснато обучение след придобиването на правото за упражняване на професия под формата на курсове, индивидуално обучение, програми за професионална квалификация за придобиване на определена правоспособност. Основна форма на продължителнаквалификация са тематичните курсове провеждани от катедрите на МФ по актуални проблеми в медицината и здравеопазването и въвеждане на нови методи за изследване и лечение.

Индивидуалното обучение се провежда за повишаване на теоретичната и практическа подготовка, за усвояване на методики и новости по определени раздели от специалността. Продължителността на индивидуалното обучение се определя от организатора на обучението. Завършилите различни форми на продължително обучение получават Удостоверение с кредитна оценка. Ежегодно за следващата календарна година се издава План-разписание с тематичните курсове и индивидуално обучение и условията за включване в тях, по предложение на катедрите към съответните бази, с които МФ има сключен договор.

Отдел "СДО и УБК" при Ректората на МУ-София организира курсове и индивидуални обучения за специалисти и бакалаври с медицинско и немедицинско образование. Ежегодно се изготвя и утвърждава от Ректора на МУ-София, план-разписание, което се изпраща до главните сестри на лечебните заведения в страната.
 
designed by www.madeyourweb.com