Menu Content/Inhalt
Начало arrow Прием arrow На крачка от медицината
На крачка от медицината
Всяка година в Медицински факултет към МУ-София се приемат над 150 студенти-медици държавна поръчка. Броят на местата за прием на студенти по държавна поръчка и таксите за кандидатстване и обучение се утвърждават ежегодно с Постановления на Министерски съвет. Броят на местата за прием на студенти за обучение срещу заплащане и таксите за кандидатстване и обучение се утвърждават от Академичния съвет на Медицински университет – София. 

Кандидатстудентските изпити са два – по биология и химия. За успешно взет се счита изпит, на който кандидат-студентът е изкарал поне среден 3.00. Балът за класиране се образува по формулата: Биология (диплома) + Химия (диплома) + 2 х Биология (изпит) + 2 х Химия (изпит). Ако кандидат-студентът е положил държавен зрелостен изпит по биология или химия, за балообразуваща се взема оценката от матурата. Максималният бал е 36. За да участва в класирането, кандидат-студентът трябва да има бал, равен или по-голям от 24.00. Класирането се извършва по категории (мъже и жени) по първата желана специалност, посочена в състезателния картон, и по низходящ бал. По-подробна информация може да намерите в кандидатстудентския справочник, издаван от МУ - Ректорат към месец март - април.  

За повече информация и въпроси относно приема в МУ и МФ, моля посетете форума.
 
designed by www.madeyourweb.com