Menu Content/Inhalt
Начало arrow Прием
Прием
На крачка от медицината
Всяка година в Медицински факултет към МУ-София се приемат над 150 студенти-медици държавна поръчка. Броят на местата за прием на студенти по държавна поръчка и таксите за кандидатстване и обучение се утвърждават ежегодно с Постановления на Министерски съвет. Броят на местата за прием на студенти за обучение срещу заплащане и таксите за кандидатстване и обучение се утвърждават от Академичния съвет на Медицински университет – София. 

Кандидатстудентските изпити са два – по биология и химия. За успешно взет се счита изпит, на който кандидат-студентът е изкарал поне среден 3.00. Балът за класиране се образува по формулата: Биология (диплома) + Химия (диплома) + 2 х Биология (изпит) + 2 х Химия (изпит). Ако кандидат-студентът е положил държавен зрелостен изпит по биология или химия, за балообразуваща се взема оценката от матурата. Максималният бал е 36. За да участва в класирането, кандидат-студентът трябва да има бал, равен или по-голям от 24.00. Класирането се извършва по категории (мъже и жени) по първата желана специалност, посочена в състезателния картон, и по низходящ бал. По-подробна информация може да намерите в кандидатстудентския справочник, издаван от МУ - Ректорат към месец март - април.  

За повече информация и въпроси относно приема в МУ и МФ, моля посетете форума.
 
Изпитът по биология
Кандидатстудентският изпит по биология е писмен с продължителност 4 часа. Той включва писмена работа върху четири теми: една от програмата за 8. клас, две от програмата за 9. клас и една от програмата за 10. клас, които са изцяло съобразени с учебния материал в конспекта. Всяка една тема участва с еднакъв дял при формирането на окончателната оценка от изпита. При необходимост от подготовка посетете: www.medicinata.com
 
Изпитът по химия
Кандидатстудентският изпит по химия също е писмен с продължителност 4 часа. Изпитът се състои от решаване на четири логически задачи, две от които включват материал от обща и неорганична химия, а другите две – органична химия. Всяка една логическа задача има тежест от 25% при формирането на окончателната оценка от изпита. При необходимост от подготовка посетете: www.medicinata.com
 
designed by www.madeyourweb.com