Menu Content/Inhalt
Начало arrow Организации arrow Студентски съвет
Студентски съвет
Към МУ - София функционира студентски съвет, чиито дейности са:

чрез ежеседмични събрания се обсъжда и контролира дейността на отделните комисии;
взема  решения относно предложени проекти;оценяват се техните положителни и негативни страни;
изготвя стратегии за изпълнението на проекти и за развитието на СС като задачи и функциониране на базата приоритетните интереси на СС
организира и осъществява срещи с близки по дейност и структура организации;
осъществява връзката на СС с ръководните органи на МУ-София,както и с представители на други организации;
взема решения относно финансовото обезпечаване на отделни проекти;
заседанията на УС се удостоверяват с изготвяне на протокол с дата,подпис на протоколчика и председателстващия събранието;
СС конролира дейността на Студентските домови съвети,като следи за техния постоянен състав и при необходимост провежда избори за попълването му;
към СС функционира и комисия по стипендии която своевременно разработва и предлага критериите за студентски стипендии;
подготовка и издаване на научно списание”Премедикус” заедно със едноимената фондация,което има за цел поместване на научни разработки от студенти,занимаващи се с кръжочна деиност;
организиране и участие на “Международен конгрес по медицински науки”съвместно с АСМБ;
изготвия предложения за промените в правилника на СС;
участва в международни форуми и поддържа контакти с международни организации;
организира Летен университет с международно участие и цели:научен и културен обмен;
организира и проведе традиционния турнири по ски ”Купа на ректора” -организира и провежда турнир по плажен волейбол;
поддържане на информационните табла;
организация на студентско парти по случай 7април;
подготовка на Интернет страница на СС;
проект и изготвяне на книга на абсолвента
участие във националният форум на студентските съвети към медицинските университети в република България:
издава стенд вестник "Премедикацио";

» website
 
designed by www.madeyourweb.com