Menu Content/Inhalt
Резюме
Обучението на студентите по медицина е организирано в три етапа. Първият етап - предклиничното обучение (2 години), дава на студентите необходимите биологични и медицински знания, които представляват основа за клиничното им обучение като лекари. Вторият етап - клиничното обучение (3 години), има за цел придобиване на познания за диагностициране и лечение на болния. След 3 курс обучението се извършва по циклична система, при която изпитите се полагат перманентно през учебната година, след приключване на занятията по съответната дисциплина. Третият етап - преддипломният стаж (1 година), който се провежда в университетските болници и болнични бази, има за цел прилагане на усвоените знания при леглото на болния и в ДКЦ. Преддипломният стаж завършва с Държавни изпити по Вътрешни болести, Хирургия, Педиатрия, Акушерство и гинекология, Хигиена, Епидемиология, Инфекциозни болести, Социална медицина и Обща медицина. Семестриалната такса е 236,50 лв. за приетите преди 2007 г. и 450 лв. за студентите приети през и след 2007 г.
 
designed by www.madeyourweb.com