Menu Content/Inhalt
Начало arrow Обучение arrow Прехвърляне на студенти от една специалност в друга
Прехвърляне на студенти от една специалност в друга
Прехвърляне на студенти от една специалност в друга в рамките на МУ- София се допуска по изключение след успешно завършена учебна година.

В определен срок се подава молба до Ректора , със съгласието на Деканите на съответните факултети. При разрешено прехвърляне Ректорът издава заповед за записване, а Деканът на приемащия факултет определя курса на обучение в съответствие с учебния план. При прехвърляне студентът запазва статута си.

Източник:Правилник за подготовка и провеждане на учебната 2009/2010 г., утвърден от АС.
 
designed by www.madeyourweb.com