Menu Content/Inhalt
Начало arrow Обучение arrow Международно сътрудничество и евроинтеграция
Международно сътрудничество и евроинтеграция
В рамките на Европейската програма СОКРАТЕС-ЕРАЗМУС Ръководството на Медицинския университет и Медицинския факултет сключват двустранни договори с визирани в Програмата чуждестранни медицински университети. Въз основа на тези договори се осъществява обмен на студенти, докторанти, преподаватели. Подписани са договори с Медицинските университети “Пиер и Мария Кюри” в Париж VІ, “Дени Дидро” в Париж VІІ, Университета “Франш Конте” в Безансон, Университета “Луи Пастьор” в Страсбург, Свободният университет в Брюксел, Хумболдтовия университет – Болницата Шарите в Берлин, Университета в Кьолн, Тракийския университет в Александруполис, Университета на о-в Крит. С оглед съвместимостта на учебните програми, подборът на студенти, които могат да работят в клиники на упоменатите университети, се прави всред тези от V и ІV курс. Те провеждат част от преддипломния си стаж или клинични занятия в избран от тях университет, съобразно чуждия език, който трябва да владеят много добре! Изявилите желание провеждат събеседване с Комисия, назначена от Декана на Факултета, членове на коята са и преподаватели от Департамента по чуждоезиково обучение към Медицинския факултет. Събеседването се провежда на френски, немски или английски език. Студентите провеждат тримесечни, четиримесечни или по-продължителни клинични практики по избрана специалност в съответния чуждестранен университет, които се вписват в необходимия за учебната година размер от кредитни точки. По време на пребиваването си в съответната страна получават стипендия от Програма ЕРАЗМУС в размер на около 250 евро на месец. Пътните разноски и разноските по пребиваването се поемат от самите студенти.
  
Обменът на докторанти се извършва въз основа на договорености между ръководители на катедри в Медицинския факултет в София и в съответен чуждестранен факултет, при наличие на обща изследователска тематика.
  
На преподавателите се предоставя възможност в рамките на една седмица да изнесат избрани лекции в съответен университет. От две години насам LIONS CLUB във Виена предлага три места за едномесечни клинични занятия в австрийски университетски клиники на студенти от Медицинския факултет, в рамките на Програма “Студенти по медицина извън държавни граници” с председател проф. Херберт Ерингер. Условието е: кандидатите да владеят отлично немски език! Подборът всред кандидатите от ІV и V курс, които трябва да имат успех най-малко мн.добър /5/ става от Комисия, назначена от Декана на Факултета, с участие на преподавател по немски език от Департамента по чуждоезиково обучение. Студентите заплащат само разноските по пътуването. Издръжката им в Австрия - пансион и храна - се осигурява от австрийската Програма. Едномесечният стаж е през август или септември.
  
Международната организация на франкофоните, както и други институтции, предлагат възможности за междунаоден обмен. Техните ежегодни предложения, след като бъдат получени в Деканата, се огласяват и чрез Интернет-страницата на Факултета
 
designed by www.madeyourweb.com