Menu Content/Inhalt
Начало arrow Обучение arrow Летен стаж след първи, втори и трети курс
Летен стаж след първи, втори и трети курс

   Учебна пркатика след 2 и 4 семестър                       

   Видове дейности:

1.  Санитарна обработка на новопостъпил болен – баня, обличане, настаняване.
2.  Подреждане на болничното легло. Особености в подреждането на леглото на хирургично болен, на болен в интензивно отделение, на малко дете и кърмаче.
3.  Смяна на постелното бельо на лежащо болен.
4.  Поддържане личната хигиена на лежащо болен: тоалет на болния;тоалет на устната кухина, очите, ушите и носа и др. на лежащо болен;тоалет на кожата и кожните гънки при кърмачетата;профилактика на усложнения при лежащо болни.
5.  Хранене на болния - хранене на малки деца /1 – 3 годишна възраст/;хранене на лежащо болен
6.  Подготовка на болните и стаята за визитация
7.  Подготовка на дезинфекционни  разтвори и приложението им.
8.  Подготовка на превързочни материали за стерилизация.
9.  Извършване на първична обработка на замърсен инструментариум.
10. Подготовка на бельо.
11. Поставяне на грейка, съгреваещ и студен компрес, влажни обтривания,  поставяне на мехур с лед и др.
12. Грижи за болните в реанимационните заведения.
13. Поставяне и извозване на лежащо болен в количка или носилка.
14. Съпровождане на трудноподвижни болни.
15. Познание за определяне на кръвни групи.
16. Участие в сутрешен рапорт и предаване на дежурство.

  Учебна практика след 6 семестър

  Видове дейности по вътрешни болести:

1.  Подреждане на легло.
2.  Смяна на бельо
3.  Тоалет на лежащо болен.
4.  Хранене на лежащо болен.
5.  Поставяне на подлога.
6.  Измерване на температурата.
7.  Измерване пулс.
8.  Клизми – условия, начин на провеждане.
9.  Инжекции – включване на системи.
10. Разтривки.
11. Компреси.
12. Вземане и изпращане секрети.
13. Условия за вземане на храчки.
14. Условия за вземане на фекалии.
15. Условия за вземане на кръв за хемокултура.
16. Изисквания при промивка на стомаха.
17. Измерване на кръвно налягане.
18. Интерпретация на ЕКГ.
19. Интерпретация за изследване на кръвни групи.
20. Интерпретация за лабораторни изследвания.
21. Запознаване с учетни и отчетни форми.
22. Присъствие на производствени и научни сбирки.
23. Други неупоменати манипулации.

  Видове дейности по вътрешни болести:

1.  Подреждане легло.
2.  Смяна бельо.
3.  Тоалет на лежащо болен.
4.  Хранене на лежащо болен.
5.  Поставяне подлога.
6.  Измерване температура.
7.  Измерване пулс.
8.  Клизми – условия, начин на провеждане.
9.  Инжекции, включване на системи.
10. Изискване при поставяне на инфузии.
11. Разтривки.
12. Компреси.
13. Вземане и изпращане секрети.
14. Условия за вземане на храчки.
15. Условия за вземане на фекалии.
16. Условия за вземане на кръв за хемокултура.
17. Превръзки.
18. Гипсиране и шиниране.
19. Измерване на кръвно налягане
20. Интерпретация на ЕКГ.
21. Интерпретация на изследване на кръвни групи.
22. Асистиране на операции.
23. Интерпретация на лабораторни изследвания.
24. Запознаване с учетни и отчетни форми.
25. Присъствие на производствени и научни сбирки.
26. Други неупоменати манипулации.

 
designed by www.madeyourweb.com