Menu Content/Inhalt
Начало arrow Обучение arrow Как протича то?
Как протича то?
По време на всяка акдемична година има два 15-седмични семестъра - зимен и летен. Обучението се извършва чрез лекции в един лекционен поток, практически упражнения и семинари. Студентите са разделени на групи за упражненията и семинарите. По време на семестъра се осъществява непрекъснат контрол над знанията и уменията. Начинът е специфичен за всяка дисциплина. Плановите форми изискват предварителна подготовка на студентите в основните дисциплини и се осъществяват чрез повтарящи се устни и/или писмени изпити, компютърно адаптирани тестове, преглед на пациенти. Основната цел на модулното обучение в клиничните дисциплини е да се подготвят студентите с добри практически умения, да им се даде възможност за повече часове дневно в клиникиките, в които специализират, и да им се даде възможност за проследяване на хода на болестта и нейното лечение. Студентите по медицина провеждат летни учебни практики по съответна програма след първия, четвъртия и шестия семестър с продължителност по 15 календарни дни.
 
designed by www.madeyourweb.com