Menu Content/Inhalt
Начало arrow Обучение arrow Европейска образователна програма Еразмус
Европейска образователна програма Еразмус
Eвропейска образователна програма ЕРАЗМУС 2011 -2012 академична година

Въз основа на двустранни договори, сключени между Медицинския университет в София и чуждестранни университети, Европейската образователна програма ЕРАЗМУС предоставя на Медицинския факултет възможности за образователна обмяна на студенти. В зависимост от чуждестранния език, който трябва да владеят добре - френски, немски или английски - студентите могат да кандидатстват за обучение в следните университети:

С ФРЕНСКИ ЕЗИК
• Университет "Пиер и Мария Кюри", Париж VІ /http://www.upmc.fr/ - 1 място с продължителност на обучението 6 месеца;
• Университет „Дени Дидро”, Париж VІІ /http://www.univ-paris-diderot.fr/ - 1 място с продължителност на обучението 6 месеца и 2 места за клиничен стаж по 3 месеца;
• Университет Franche - Comté в Безансон /http://www.univ-fcomte.fr/ - 2 места с продължителност на обучението по 10 месеца;
• Свободен университет в Брюксел /http://ulb.ac.be/ - 2 места с продължителност на обучението по 4 месеца;
• Университет по медицина и фармация „Iuliu Hatieganu” в Клуж-Напока, Румъния /http://www.umfcluj.ro/ - 2 места за обучение по 5 месеца, 1 място за докторант - 4 месеца.

С НЕМСКИ ЕЗИК

• Хумболтов университет в Берлин, Медицински факултет Шарите /http://www.charite.de/ - 1 място с продължителност на обучението 10 месеца;
• Университет в Кьолн, /http://www.uni-koeln.de/ - 2 места с продължителност на обучението по 4 месеца;
• Алберт – Лудвиг университет – Фрайбург /http://www.uni-freiburg.de/ – 1 място за обучение за една академична година;
• Медицински университет – Виена /http://www.meduniwien.ac.at/ – 2 места с продължителност на обучението по 4 месеца.

С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Медицински университет „P. J. Safarik” в гр. Кошице, Словакия /www.upjs.sk/- 2 места с продължителност на обучението по 4 месеца;
• Университет Comenius Братислава - Словакия /http:// www.uniba.sk/ – 2 места за обучение с продължителност 5 месеца;
• Тракийски университет в Александруполис, Гърция /http:// www.duth.gr/ – 2 места с продължителност на обучението по 5 месеца;
• Медицински факултет при Университета в гр. Ираклион на остров Крит, Гърция, http:// www.uoc.gr – 2 места с продължителност на обучението по 6 месеца;
• Втори университет в Неапол /Seconda Universita degli Studi di Napoli/, Италия /www.unina2.it/ - 2 места с продължителност на обучението по 4 месеца;
• Университет по медицина и фармация „luliu Hatieganu” в Клуж-Напока, Румъния /http://www.umfcluj.ro/ - 2 места за по 5 месеца, 1 място за докторант - 4 месеца;
• Университет Dokuz Eylül University – Измир /http://www.deu.edu.tr/ – 2 места с продължителност на обучението 4 месеца;
• Университет в Испарта, Турция /Suleyman Demirel University /http:// www.sdu.edu.tr - 2 места по 5 месеца – обучение и 2 места – по 3 месеца – стажантски период;
• Аднан Мендерес университет в Айдън, Турция /http://adu.edu.tr/ - 2 места с продължителност на обучението по 5 месеца и 2 места за клиничен стаж по 3 месеца;
• Истанбулски университет /http://www.istanbul.edu.tr/ - 2 места с продължителност на обучението по 5 месеца и 2 места за клиничен стаж по 3 месеца.

Право на участие в студентската мобилност по програма Еразъм (Erasmus) имат всички студенти, с българско гражданство или граждани на страна от Европейския съюз, които отговарят на следните критерии:
• да са студенти в 3, 4 и пети курс;
• да имат успех от предходната година не по-нисък от Мн. Добър 4,50 ;
• да владеят свободно езика, на който ще се провежда обучението в приемащия университет;
• да не са участвали досега в програма Еразъм.

Селекцията на кандидатите се извършва от комисия, председателствана от проф. Марин Маринов - Декан на Медицинския факултет, с участие на преподаватели от Катедрата по чужди езици.

Документите за кандидатстване са:
1. Молба до Декана на Факултета с искане за участие в Програма Еразмус (посочете най-много 3 университета, в които бихте желали да се обучавате);
2. Удостоверение, издадено от Студентска канцелария в Деканата, за общ успех през предходната учебна година;
3. Curriculum vitae;
4. Документ за владеене на чужд език (ако има такъв);
5. Мотивационно писмо и се подават в стая № 104 /Деловодство/ , в Деканата на Медицински факултет.

Крайният срок за приемане на документите е 27 април 2011 г. Датата и часът на събеседването, ще бъдат обявени допълнително – последните дни на април или първите дни на май.

За справки: тел. 9151 138 , Ректорат на Медицинския университет, ет. 12, стая № 9,
е-mail: l_vang@dir.bg 

Докторанти могат да работят по изследователски теми след предварително тематично договаряне между катедри на Медицинския факултет в София и чуждестранна катедра в следните университети:
• Университет в Тюбинген, Германия - 1 място по медицинска генетика за 6 месеца;
• Университет в Клуж-Напока, Румъния – 1 място за 4 месеца по гастроентерология;
• Университет в Университет в Антверпен, 2 места по биохимия с продължителност на работата по 6 месеца.

За справки: тел. 9151 138 , Ректорат на Медицинския университет, ет. 12, стая № 9, е-mail: l_vang@dir.bg

Програма ЕРАЗМУС предоставя възможност на преподаватели от катедрите в Медицинския факултет да изнесат лекции в рамките на 6 до 8 часа за 1 седмица през академичната 2011-2012 година в следните медицински университети:
Неапол – 1 преподавател,
Париж VІ – за 1 преподавател,
Париж VІІ – за 1 преподавател,
в университета в Безансон – 1 преподавател,
в университета в Тюбинген – 1 преподавател в областта на генетиката,
в университета в Кьолн – 1 преподавател,
Медицински факултет – Шарите, Берлин – 1 преподавател,
в Ираклион, Гърция – за 1 преподавател,
Александруполис – 1 преподавател,
в Клуж-Напока – за 2 преподаватели,
във Варшава – за 1 преподавател ,
Измир – 1 преподавател,
в университета в Испарта – 1 преподавател,
в университета в Истанбул – 1 преподавател,
в университета в Айдън – 1 преподавател

За справки и допълнителна информация – тел. 9152 138, д-р Л. Вангелова e-mail:l_vang@dir.bg

Източник: Официален сайт на Медицински факултет - София
 
designed by www.madeyourweb.com