Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Съдебна медицина и деонтология
Съдебна медицина и деонтология
1. Медицински факултет

Image Катедрата по съдебна медицина е създадена през 1919 г. Центърът се състои от административен и компютърен център. Административният център включва Танатологично отделение и Отделение живи лица и веществени доказателства. Центърът се занимава с обработка на документация и връзки с органите на МВР и Правосъдното министерство.

Танатологичното отделение се състои от:

секционна зала и трупохранилище, където се извършват изследване на трупове и отсанки, както изследване на характеристиката на огнестрелни рани
съдебно-химическа лаборатория, в която се изследва наличието на невропсихични и токсични вещества
хистологична лаборатория - приготвят се хистологични препарати от вътрешни органи
биофизикотехническа лаборатория - идентификация на пол, личност, ръст и други антропологични величини

Отделението за живи лица и веществени доказателства
включва в стсрава си:

амбулатория за прегледи на живи хора - при битови проблеми, грабежи, сексуални престпления и др.
лаборатория за веществени доказателства - анализират се биологични след по предмети от престъпления
лаборатория за ДНК анализ - изследване на ДНК, PCR, ДНК профилиране
серологична лаборатория - изследване на кръв

В компютърния сектор се извършва фотографиране и филмиране за целта на обучителната, научната и експерната дейност.

В Центъра и Катедрата се извършва диагностична и преподавателска дейност

Диагностичната дейност включва аутопсии при насилствена смърт и изследване на хистологични материали, както и изследване на биологични следи. В центъра се извършват прегледи на живи хора, жертва на насилие и други престъпления, идентификация на личността, изследване за родствена връзка.

Преподавателската дейност включва обучение на студентите по медицина и дентална медицина от Медицински университет - София, специализиращи лекари, юристи и школата на ВИПОНД

» Ръководител

Доц. д-р Станислав Христов, тел. 9230/412
» Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com