Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Пропедевтика на вътрешните болести
Пропедевтика на вътрешните болести
1. Медицински факултет
propedevtika.jpg Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести към Медицински университет - София включва три отделения - по гастроентерология, пулмология и кардиология.

Отделение по пулмология. Отделението по пулмология е единстветното специализирано такова в рамките на Александровска болница. Към него функционира център за изследване на дишането. На разположение са 30 легла в 6 стаи, една от която е VIP. В отделението се приемат пациенти от цялата страна по клинични пътеки: хронична обструктивна белодробна болест - ХОББ, бронхиална асъма, пневмонии, някои рядко срещани заболявания и недиагностирани случаи.

Отделението с разполага център по функционално изследване на дишането. В него се извършват следните процедури: бронходилататорни и провокативни тестове, функционални тестове,кръвно-газов анализ. Функционира и бронхоскопски кабинет с ръководител доц. д-р Даниетла Петрова. В кабинета се извършват: бронхоскопии, бронхоалеволарен лаваж, плеврални биопсии, тънкоиглена трансторакална биопсия, аспирация и др.

В отделението по белодробни заболявания се извършва на обучението на студенти по медицина 3 курс в Медициниски университет - София, както и на стажанти. Клиниката организира курсове за специалисти и специализанти, както и обучение на млади лекари. Активна кръжочна дейсност със студенти по медицина.

Отделение по гастроентерология. Ръководител на отделението и на катедрата по Пропедевтика на вътрешните болести е проф. Константин Чернев. Отделението разполага с 27 легла и VIP стая. В отделението се приемат пациенти от цялата страна; провеждат се обучението на студенти по медицина 3 курс, както и курсове за следдипломна квалификация (СДО). В клиниката по гастроентерология има специализирани кабинети по горна и долна ендоскопия и ехография.

Отделение по кардиология.
Ръководител - доц. Т. Донова. Отделението има 28 легла и VIP-стая. Към отделението функционира сектор по инвазивна кардиология със апаратура на най-високо ниво и добре обучен персонал. В клиниката по кардиология се извършват ехографски и неинвазивни процедури за изследване на сърдечно-съдовата система, 24-часове наблюдение на артериалното налягане и сърдечна дейност, велоергометрия.В отделението се приемат пациенти от цялата страна; провеждат се обучението на студенти по медицина 3 курс, както и курсове за следдипломна квалификация (СДО).


» Ръководител
Проф. д-р Константин Чернев, тел. 9230/223
» Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com