Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Педиатрия
Педиатрия
1. Медицински факултет
ImageВ Катедрата по педиатрия се провежда обучение на студенти медици в три цикъла годишно с продължителност на всеки цикъл от 32 учебни дни. Обучението включва провеждането на тематични занятия, визитации и самостоятелна подготовка. Всички тези елементи са застъпени всеки ден. Лекционната програма включва 40 лекции, които се провеждат в следобедно време.

В Катедрата се провеждват три цикъла годишно на Държавен стаж с продължителност 45 календарни дни. Изготвен е списък с практически умения (35). Стажантите прекарват целия стаж в една клиника и са зачислени по 2-3 души конкретно към даден преподавател. Обучението завършва с Държавен изпит, провеждащ се от комисия, състояща се от 3 души - 3 хабилитирани лица. Преди изпита за V курс и VI се провежда решаване на проверовъчен тест (трябва да се решат минимум 75 % от задачите).

Катедрата по педиатрия е база за обучение за придобиване на основна специалност по детски болести. Програмата за обучение е с продължителност от 4 години и е разпределена на 18 модула, обхващащи всички групи заболявания на детския организъм. Със своите 10 клиники и отделения по Детска нефрология, гастроентерология, ендокринология, ревматология, кардиология, пулмология, неврология, медицинска генетика и неонатология Катедрата дава възможност за пълното обучение по специалността само на своя база.

Катедрата по педиатрия е и единствената в страната база за обучение по по няколко субспециалности от детската патология като: нефрология, гастроентерология, ревматология и неонатология. Програмите за обучение по субспециалностите са с продължителност от 2 години и се провеждат напълно в рамките на катедрата.

Като база за обучение и научноизследователска дейност Катедрата по педиатрия дава възможост и за осъвременяване на знанията по основните детски заболявания със своите 38 специализирани курса годишно. Курсовете са продължителност от 3-5дни и включват лекции и тематични занятия и умения за работа с медицинска апаратура по обявените теми.

Катедрата по педиатрия е база за провеждане на модули по педиатрия за лекарите специализиращи “Обща медицина

Преподаватели от следните Клиники на Катедрата: пулмология, неонатология, ревматология, ендокринология, работят по съвместни проекти с чуждестранни колеги от Европейски страни. Освен това има спечелени грантове по линия на МОН и МУ в областта на детската ревматология, кардиология, неонатология.


» За контакти
Ръководител:
Доц. д-р Калинка Стоянова Коприварова
› Адрес: бул. "Акад. Иван Гешов" 11
› Телефон: 02/  952 16 50
› Факс: 003592/ 952 16 50
Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com