Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Обща и оперативна хирургия
Обща и оперативна хирургия
1. Медицински факултет

ImageКатедрата по обща и оперативна хирургия е създадена през 1919 г. от проф. П. Стоянов. Тогава носи наименованието Катедра по хирургична пропедевтика и оперативна медицина. След проф. Стоянов катедрата е ръководена от проф. Г. Капитанов, проф. Гочо Москов, проф. Марин Петров, а понастоящем - от проф. Виолета Димитрова.

В катедрата се провежда обучението по хирургия на студенти по медицина от 3 и 4 курс в Медицински университет - София. Тя е и основен център на следдипломно обучение по хирургия в страната.

Третокурсниците имат през 5 семестър 15 упражнения по 3 учебни часа и 15 лекции по 2 часа всяка седмица, а през 6 семестър - 15 упражнения по 4 учебни часа и 15 лекции по 2 часа ежеседмично. Изпитът е в края на 3 курс и се състои от практически изпит, теоретичен изпит и тест.

В катедрата по обща и оперативна хирургия се обучават и стажант-лекари в 6 курс. Стажът има продължителност 30 календарни дни и завършва с държавен изпит по хирургия.

В катедрата се провеждат два модула, даващи кредити по ECTS: спешна хирургия и постоперативен период в хирургията. И двата модула са с големина 30 часа и завършват с полагането на тест.

Клиниката и катедрата се състоят от три отделения - реанимация, гастроентерология и жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия. В нея се извършват операции върху всички коремни органи, като професионализмът и опитът на лекарите превърнаха клиниката във всепризнат държавен център за оперативно лечение на заболяванията на панкреаса и черния дроб.

Клиниката разполага със 70 легла, като във всяка стая има по 3-4 легла със самостоятелен санитарен възел и баня. Създадени са всички подходящи условия за пред- и следоперативно проследяване. Реанимацията е оборудвана със модерна апаратура.

В клиниката има 5 операционни зали за извършване на всички гастроентерологични операции. Налични са съвременно лапароскопско оборудване, лазерен скалплел и интраоперативна образна диагностика.


» Ръководител
Проф. д-р Виолета Димитрова, тел. 9230/651
» Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com