Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Медицинска микробиология
Медицинска микробиология
1. Медицински факултет
ImageВ закона за създаване на Медицинския факултет при Софийския университет се предвижда създаване и на Катедра по бактериология и серология. На обявения международен конкурс за ръководител на катедрата освен д-р Владимир Марков участват и двама кандидати от Германия и Русия. Последните не се явяват и конкурсът се проваля. През 1921 д-р Марков е избран за главен асистент, а няколко месеца по-късно - за частен доцент, и бива назначен за ръководител на Катедрата по бактериология и серология. След пенсионирането на акад. Марков ръководител става проф. Светослав Бъдаров, който продължава традициите на своя учител и осигурява на Катедрата по-нататъшното развитие.

В условията на новосформираната Медицинска академия (1972 г.) са обединени всички микробиологични звена от ВМИ, ИСУЛ и Научния институт (сега център) по заразни и паразитни болести (НИЗПБ). Обединената катедра, включена в НИЗПБ, има за задача да провежда студентско обучение и следдипломна подготовка по микробиология, да организира и провежда научноизследователска, диагностична и определена производствена дейност, както и да оказва организационно-методична помощ на периферната здравна мрежа.

През периода 1972-1988 г. ръководител на катедрата е проф. Герго Митов, през 1988-1991 г - проф. Юри Тягуненко,  след разформироването на МА - от 1991 до 1999 г - доц. Юлиана Дочева, а след 1999 и понастоящем ръководител на катедрата е проф. Иван Митов.

Катедрата се утвърждава като водеща в страната в научните и практическите разработки по установяване наличието, разпространението и механизмите на резистентността на бактериите към антибиотици и химиотерапевтици. Катедрата по микробиология към Медицинския факултет при МУ-София подпомага създаването на едноименните катедри при разкриване на висшите медицински институти във Варна, Плевен и Ст. Загора. Тя е съорганизатор на конгресите по микробиология и по заразни и паразитни болести (национални и с международно участите). Много от членовете на катедрения колектив са членове на международни и чуждестранни научни организации, на ред колегии и научни съвети.


» Ръководител
Проф. д-р Иван Митов, тел. 9172/577
» Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com