Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Медицинска физика и биофизика
Медицинска физика и биофизика
1. Медицински факултет
Image Препоадването на физика на студентите по медицина започва в първия учебен ден (10 април 1918 г.) на новооткрития тогава медицински факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски" с лекция на професор Александър Христов. В продължение на близо 30 години, до откриването на самостоятелна катедра по физика, лекциите и упражненията са водени от преподаватели на Катедрата по опитна физика при Физико-математическия факултет.

Катедрата по физика и биофизика при Медицинския факултет се открива под името Катедра по физика за медици с Указ №151 за изменение и допълнение на чл. 278 от Закона за народното просвещение, публикуван на 13 септември 1946 г. Работата в нея започва от учебната 194/1948 г. под ръководството на избрания редовен доцент д-р Николай Карабашев. Новосъздадената катедра е настанена в сграда на ул. "Дунав" и ул. "Московска (сега Фармацевтичен факултет), а през 1971 бива преместена в новопостроената сграда на предклиничните катедри (ПУЦ) на ул. "Здраве" 2А.

След 1950 г., в продължение на около 20 години, катедрата наред с много добрата учебно-преподавателска работа успява да организира и научноизследователската си работа по определени проблеми, до голяма степен биологично профилирани.

През 1975 година по покана на ректора на Медицинска академия ръководител на катедрата става проф. д-р Виктор К. Врански. Той е първият физик у нас, който се насочва към проблемие на медицинската и биологичната физика. Многостранната активност и биофизичните интереси на проф. Врански променят коренно облика на учебната и научна работа в катедрата: съставят се нови учебни програми по медицинска физика и биофизика, съобразени със съвременното ниво на развитие на тези науки и изискванията на медицинското образование.

От 1980 г. ръководител на катедрата е ст. н.с I ст. д-р Стоил П. Стоилов, дхн - учен със световна известност от Института по физикохимия на Бан. Основните му постижения са по разработване на теория и апаратура за изследване на разсеяна светлина от колоидни частици в електрично поле (включително и с биологичен произход) и анализ на получените данни. С постъпването си в катедрата проф. Стоилов продължава започнатото от проф. Врански реформиране на учебната и научна дейност. То се изразява в създаване на нови програми и учебни материали,както и в разширяване на изследователската дейност.

През 1986 г. ръководител на катедрата става проф. Стефан Рибаров. Проф. Рибаров пренася в катедрата научната си тематика с амбицията да включи в изследователска работа целия колектив.

През 2000г. за ръководител на Катедрата по физика и биофизика е избран доц. Марин Маринов. Основните направления в научно-изследователската работа на катедрата продължават да се развиват: изследване на свободнорадикални процеси в организма, на реологични свойства на кръвта и кръвните клетки в норма и патология, на действие на лекарства и физични фактори.

От 1. 08. 2007 ръководител на катедрата е доц. Михов.

» Ръководител:
Доц. Димитър Михов; тел. 02/ 9541372
» Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com