Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Клиника по Диализа
Клиника по Диализа
1. Медицински факултет
Image Клиниката по диализа е създадена през април 1967 г. като Център по хемодиализа към Клиниката по урология при Катедрата по факултетска хирургия на ВМИ – София. Първоначално центърът е базиран в сутеренния етаж на сградата известна като II хирургически блок. Основател на центъра е проф. Здравко Киряков. В екипа са включени още две сестри и един санитар. За година и половина се извършват над 100 хемодиализи при болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност.

През 1968 г. е закупен един от най-модерните за времето апарат MAX -300 (централно добиване на диализен разтвор и монитор за всеки отделен болен - общо седем диализни поста). През 1969 г. Центърът е пребазиран в помещения на първия етаж на сградата на I хирургически блок и започва да функционира денонощно. В последствие през различни интервали от време апаратурата е подменяна и модернизирана периодично. Днес в диализната зала са разположени 17 диализни поста и се работи на три смени. Годишно се лекуват и се наблюдават амбулаторно над 250 болни на хемодиализа и перитонеална диализа. Извършват се над 300 операции и 13000 хемодиализи. До 1972 г. центърът е на пряко подчинение на Ректората на ВМИ. След основаването на Медицинска академия Центърът по хемодиализа влиза в структурата на НИНУХТ (Научен институт по нефрология, урология, хемодиализа и трансплантация). През този период персонала се увеличава до 60 души. За ръководител е преназначен ст.н.с. II ст. д-р Здравко Киряков, а за старша медицинска сестра – Ана Илиева. Към центъра се създава и лабораторно звено с отговорник д-р Т. Шипков.

До 1980 г. в Центъра по хемодиализа се подготвят всички необходими кадри – лекари, сестри, технолози за новосъздадените 10 центъра: ИСМП "Пирогов", ВВМИ, и градовете Враца, Варна, Габрово, Плевен, Русе, Бургас, Стара Загора и Благоевград. През 1981 г. Центърът по хемодиализа придобива функции на Координационен център с задача да бъде методичен ръководител на всички диализни звена в страната. Последваща задача на Координационния център е в срок от 5 години да разкрие нови 50 диализни центъра в страната, с цел да бъдат обхванати всички болни нуждаещи се от хемодиализно лечение. Следва разрастване на Координационния център с разкриването на филиални центрове към него – един базиран в т.н. "база II на МА" ( бившия ИСУЛ), и два курортни центъра в Албена и Слънчев бряг. В Координационния център се извършва обособяване на звена за специфична дейност: хирургическо, реанимационно, рехабилитационно, техническо и компютърно.

В Центъра по хемодиализа са работили немалко хабилитирани лица оставили своя принос към развитието на това дело. Това са доц. Е. Патев, доц. М. Бакърджиев, проф. З. Киряков, доц. С. Златарска, доц. Д. Николов, доц. П. Симеонов, доц. М. Делийски, доц. С. Кривошиев.

От основаването на хемодиализния център през 1967 г. до 2000 година ръководител е проф. З. Киряков. След това центъра се преименува в Клиника по диализа и ръководството се поема от проф. З. Краев. Като съставна част на Медицинския факултет и във връзка с преподавателската дейност, която клиниката развива от 1992 г .има статут на Клиничен център по хемодиализа. От 2001 година Клиниката носи името на своя създател: "Проф. д-р Здравко Киряков". Следващият ръководител на клиниката е проф. З. Краев, а ръководител на Клиничния център (със статут на катедра) от 2004 г. до 2008 г. е доц. С. Антонов. От 2008 г. ръководител на Клиничния център по диализа е доц. Д. Йонова-Иванчева.

» Ръководител
 
Доц. д-р Диана Йонова-Иванчева, 9230/693
» Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com