Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Клинична лаборатория и имунология
Клинична лаборатория и имунология
1. Медицински факултет
Image Катедрата по клинична лаборатория (първата катедра по тази специалност в България) е създадена през 1956 г. към Института за специализация и усъвършенстване на лекари (ИСУЛ). От названието на болничната структура произтича недвусмислено и целта на звеното - следдипломно обучение на лекари за придобиване специалност клинична лаборатория. В рамките на специализацията по клинична лаборатория е включен за първи път в страната 6-месечен основен курс за теоретическа и практическа подготовка по три основни раздела на специалността - патобиохимия, лабораторна хематология и клинична химия от високо квалифицирани специалисти, преподаватели в катедрата. Материалната база позволява отделно работно място за всеки курсист и активно включване в рутинната работа по работни места. Структурата на Катедрата по клинична лаборатория беше разделена на две основни звена - Отделение по патобиохимия с ръководител доц. М.Хлебарова, отделение по клинична лаборатория с ръкъводител проф. Й.Тодоров. В отделението по клинична лаборатория имаше обособени лаборатория по хематология и морфология, лаборатория за ензимен анализ, лаборатория за кръвни газове и електролити, лаборатория белтъци, лаборатория метаболити и хормони. През този период са издадени няколко учебни помагала за специализиращите клинична лаборатория лекари от проф. Йордан Тодоров и доц. Маргарита Хлебарова.

Във връзка със специализацията по клинична химия се провежда единствен в страната основен курс. Изпитите за признаване специалност по клинична лаборатория и клинична химия се провеждат по традиция единствено в звеното. Обучават се също така чуждестранни студенти и специализанти
Катедрата води обучение на :

СТУДЕНТИ:

учебен курс "клинична лаборатория":

› студенти медицина III курс - към дисциплината пропедевтика на вътрешните болести
› студенти медицина V курс - цикъл по клинична лаборатория
› студенти стоматология · факултативно обучение

учебен курс "клинична химия":
› студенти фармация III курс - редовно обучение
› студенти биология - Софийски университет - IV-Vk

учебен курс "клинична имунология"

› цикъл за студенти медицина V курс.

учебен курс "аналитична ензимология":

› студенти биотехнологии - ХТМУ - V курс

лаборант
и от Медицинския колеж "Й. Филаретова" към Медицински университет - София по изготвена от звеното програма

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ:

специализиращи клинична лаборатория - лекари
специализиращи клинична имунология - лекари и биолози
специализиращи клинична химия - химици, биолози, фармацевти
специализиращи вътрешни болести
обща медицина o анестезиология


ДОКТОРАНТИ

Провеждат се ежегодно тематични курсове на различни теми и за различно ниво на следдипломно обучение
Основни направления

1. Аналитична и диагностична надеждност на лабораторните резултати
2. Биологични вариации на лабораторните показатели
3. Автоматизация в клиничната лаборатория
4. Осигуряване на качеството на лабораторните резултати
5. Тромбофилни състояния
6. Хормонален анализ
7. Клинико-лабораторни маркери при фибропролиферативни и костно-ставни заболявания
8. Микроелементи в биологични течности и тъкани
9. Терапевтичен лекарствен мониторинг, клинична токсикология
Лаборатория "РН и кръвни газове, електролити и въглехидрати"
Лаборатория "Белтъци"
Лаборатория "Съединителна тъкан"
Лаборатория "Ензими"
Лаборатория "Субстрати"
Лаборатория "Липиди"
Лаборатория "Олигоелементи"
Лаборатория "Лекарствено мониториране"
Лаборатория "Хормони"
Лаборатория "Хематология"
Лаборатория "Цитология, урини и други биологични течности"
Лаборатория "Хемакоагулация"
Лаборатория Към приемно-диагностично отделение
Лаборатория "Спешни изследвания"
Лаборатория "ЛИС и осигуряване на качеството"

» За контакти
› Адрес: София 1431, "Св. Г.Софийски"1
› Телефон/факс: (+359 2) 953-24-98
› Ръководител: проф. д-р К. Цачев, 9172/354
Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com