Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Клиничен център по Нуклеарна медицина и лъчелечение
Клиничен център по Нуклеарна медицина и лъчелечение
1. Медицински факултет
» Резюме

Към Катедрата по рентгенология и радиология при ВМИ -София през 1960г. се основава радиоизотопна лаборатория е ръководител проф. д.р П. Николов. Впоследствие нуклеарната медицина се отделя като отделно звено - Централна радиоизотопна лаборатория с ръководител проф. д-р Атанас Боздуганов. По-късно към Медицинска Академия се основава Научен институт по рентгенология и радиобиология, включващ Секция по нуклеарна медицина с ръководител проф. д-р Стефан Миланов. В момента Централна лаборатория по нуклеарна медицина се ръководи от Ст. н. с. І ст. д-р Ирена Костадинова.

» Дейност

Основни направления в лечебно - диагностичната дейност на лабораторията са:

1. Гамакамерни нуклеарномедицински методи за определяне на функционалните и структурни промени при заболявания на всички органи и системи.
2. Въвеждане на краткоживеещи и съвременни радиофармацевтици.
3. Радиоимунологичен анализ на хормони, туморни маркери и биологично активни вещества.
4. Метаболитна лъчетерапия при заболявания на щитовидната жлеза, костни метастази и хематологични заболявания.

» База


Лабораторията разполага със съвременна нуклеарномедицинска апаратура - СПЕКТ и планарна гама камери, ядрена апаратура за функционални радионуклидни изследвания и радиоимунологичен анализ. За провеждане на радионуклидните изследвания лабораторията разполага с необходимата компютърна техника. Централната лаборатория по нуклеарна медицина разполага със съвременна техника за преподаване на студенти - медици и лекари - специализанти.

» Информация за пациентите, специалистите и специализантите

Лабораторията разполага с нагледни материали за радионуклидните изследвания, радиационния риск за рентгеновите или нуклеарномедицинските изследвания, радиация - полза или риск и др. Обръща се особено внимание пред лекарите специалисти и специализанти за новостите в нуклеарната медицина. Провеждат се специализирани курсове за лекари специализанти и лекари от различни специалности. Специалисти инженери към лабораторията изнасят периодична информация за уникалната радионуклидна апаратура, а физикът дава информация за лъчевото натоварване на персонала и радиационната защита.

» За контакти

› Ръководител: Ст. н. с. І ст. д-р Ирена Костадинова, тел. 9230/561
› Адрес: София, 1431, ул. Св. Г. Софийски,
› Телефон: 951-69-96/561
Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com