Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Клиничен център по Алергология
Клиничен център по Алергология
1. Медицински факултет
ImageКлиничният Център по Алергология се създава през 1965 г. като Научно-изследователска група по алергология и ензимология към Медицинския факултет на ВМИ - София. Инициатор, основател и пръв ръководител е проф. Петър Кирчев (1912 - 1983). През 1967 г. Научно-изследователската група се трансформира в Център по Алергология към ВМИ - София, а през 1971 - към Центъра се създава първата Клиника по алергология в страната. През 1973 г. се основава Научно-медицинското дружество по алергология. През 1976 г. Центърът прераства в първата в България катедра по алергология към медицинска академия. От 1978 до 1990 г. Катедрата се ръководи от проф. Костурков. През 1990 г. се признава специалността "Клинична алергология", което допринася значително за подобряването на квалификацията на алерголозите в България. От 1991 г. Научно-медицинското дружество по алергология става колективен член на Европейската академия по алергология и клинична имунология (ЕААCI). През 1992 г. във връзка с преустройството на учебните програми в Медицинска академия Катедрата по алергология се преименува в Клиничен център по алергология (КЦА). От 1990 г. до 2000 г. Катедрата и след това КЦА се ръководят от проф. Жени А. Милева. От началото на 2000 г. за ръководител на Клиничния център по алергология е избран доц. Васил Д. Димитров.

Клиниката по алергология включва:

1) Отделение по респираторна алергия и атопия със сектор за интензивно лечение
2) Отделение по имунопатология
3) Диагностично-консултативно отделение с Функционален сектор, Диагностичен сектор и Лабораторен сектор

Катедрата по Алергология е изградена по модела на СЗО като комплексно звено с Клиника по Алергология, алергологична поликлиника с Вътрешен, Детско-юношески и УНГ кабинет с манипулационни, Функционален сектор за изследване на дишането и други параметри на респираторната патология и Лаборатория по имунология. Катедрата по алергология става катализатор на създаването и организационно-методичен ръководител на алергологичната мрежа в страната.

Лечебна дейност
В Клиничния център по алергология се консултират амбулаторно болни, а има и клиника за стационарно изследване и лечение. Клиниката по алергология разполага с 36 легла и в нея се лекуват годишно 900 - 1000 болни, а в Поликлиничния сектор ежегодно се консултират над 20000 болни от цялата страна.

Преподавателска дейност
Клиничният център по алергология, респективно Клиниката по алергология, е единственият академичен център за обучение и специализация по Клинична алергология на студенти и специализиращи лекари, както и за специализирано лечение в България.

Изследователска дейност
В Клиничния център по алергология се работи по следните теми: - епидемиология на алергичните болести; - диагноза на атопията; - неинвазивни методи за изследване на възпалението на горните и долни дихателни пътища; - бронхиална хиперреактивност; - хранителна алергия; - медикаментозна алергия; - реакции на свръхчувствителност и псевдоалергични реакции. Извършват се и клинични проучвания на нови лекарствени средства.

Издания
Клиниката издава 2 специализирани научни списания: "Алергия и астма" (от 1996 г., като предстои да се издава под ново име - "Алергия, хиперсенситивитет, астма") и "Алергология и клинична имунология" (от 1985 г.).
 
Клиниката по Алергология и Клинична имунология е уникално звено, както по структурата си така и по същността си, тъй като е единствено по рода си в 5-те медицински университета в България. В този смисъл то напълно отговаря на препоръките на Съвета на медицинските специалности към съвета на Европа (EUMS) от 1993 г.

Контакти
Ръководител: Доц. д-р Васил Димитров, тел. 9230/603
Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com