Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Хирургия
Хирургия
1. Медицински факултет
ImageХирургията е една от основните медицински дисциплини, без която подготовката на никой лекар не е възможна. Целта е да получат студентите теоретична и практическа подготовка, позволяваща им да диагностицират спешните хирургични заболявания и да насочват пациентите навреме към специализирано заведение. Да се справят в амбулаторни условия с малки хирургични интервенции като инцизия, абсцес, лекуване на панарициум, първична хирургична обработка на рани и др. Да имат насочено мислене към онкологичните заболявания за да могат да се откриват в операбилен стадий и да ги насочват към специализираните болнични заведения.

Университетската катедра по хирургия към МУ-София е създадена от известния учен и хирург д-р Александър Станишев през септември 1921 година. От основаването си до 1938 тя е разположена на Хирургичния павилион на Дивизионната болница.

През 1938 катедрата се премества в построената по указания на д-р Станишев сграда, като по онова време тя е отговаряла на най-модерните изисквания. Разполагала е с цели 220 легла. През този период катедрата по хирургия търпи разцвет - обучават се студенти, специализират много лекари-хирурзи. Хиляди пациенти от цяла България получават квалифицирана хирургична помощ.

В катедрата най-голямо значение се отдавана на преподавателската дейност под различни форми, включително и извънаудиторна работа със студенти. Студентите по медицина участват в работни следобедни визитации, дежурни екипи, факултативни курсове по теми от различни клинични профили. Катедрата по хирургия към Медицински факултет на Медицински университет - София обучава студенти по медицина 4 и 5 курс, както и студенти по стоматология 3 курс.

Въведена е видеовръзка мжеду операционните зали конферентната зала за демонстрацията на различни случаи, включването на студентите виртуално в опрацията. Научната дейност също е с приоритет, като студентите с подчертан интерес участват в различни научни проекти на ктедрата.

През 2002 г. се октрива нов учебен комплекс, през 2004 г операционният болк изцяло се ремонтира, като се привежда към най-строгите медицински стандарти. През 2005 - 2006 е реконстуирано и отделенито по гастроентерологична и онкохирургия. Катедрата разполага с Рентгенова апаратура Калископ за интраоперативна холангиография, криодеструктор, лазерна терапевтична апаратура, устройство за лапароскопска хирургия, устройство за ендоскопска хирургия, широко въведени и с отличин резултати са механичните ушиватели, устройство за електропурация, аргон-плазмен коагулатор, хармоничен скалпел – Ultracision , устройство за термоаблация при чернодробни лезии

ОБУЧЕНИЕ ПО МОДУЛНАТА /ЦИКЛИЧНА/ СИСТЕМА В ІV И V КУРС

Пълен хорариум на аудиторните занятия – 350 часа

Лекции – 90 часа Упражнения – 180 часа

Клинична практика – 80 часа, изпит в V и VІ курс


» Ръководител:
Проф. д-р Николай Яръмов, тел. 9230/540
» Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com