Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Хигиена, медицинска екология и хранене
Хигиена, медицинска екология и хранене
1. Медицински факултет
Image Катедрата по хигиена и медицинска екология е създадена през 1919 г. от проф. Т. Петров, една година след откриването на Медицинския факултет, в началото като Катедра по хигиена и социална администрация. В развитието й се очертават 4 етапа, изразени в научно-теоретични направления, педагогическа и практическа дейност, щатна и кадрова структура.

През първия етап, 1919 до 1945 г., проф. Т. Петров развива хигиенно-епидемиологичното и бактериологично направление. Той преподава едновременно хигиена във всичките й раздели, както и предпазна медицина, социална хигиена, санитарно законодателство и администрация; също и епидемиология, микробиология и серология, борба с професионалните заразни и паразитни заболявания. В този период щатът й се състои от проф. Т. Петров - един от тримата редовни професори на Медицинския факултет, един главен асистент - д-р Д. Стоянов, и един асистент ветеринарен лекар - д-р Вл. Марков. С хабилитирането на д-р Л. Цветков през 1933 г. като доцент се развива успоредно и санитарно-техническото (хигиенна оценка на средата) и се поставя началото на физиологичното направление в хигиената. При създаването си катедрата е разположена в помещенията на Противочумния институт - София, и бившата I -ва мъжка гимназия на ул. Дунав 2.

През втория етап, 1945 до 1972 г., с диференциране профила на катедрата се разгръщат изследователската и преподавателска дейност в областта на общата и комунална хигиена, хигиената на труда, на храненето, училищната хигиена, радиационната и военна хигиена. През този период се утвърждават и много изтъкнати преподаватели: избира се за професор Л. Цветков и се хабилитират двама доценти - доц. Б. Славков, доц. П. Вербев, а по-късно и доц. Хр. Хаджиолов. След 1950 г. се увеличава и броя на асистентите - постъпват 5 нови асистенти и 4 аспиранти. До 1972-1973 г. Катедрата работи в състав: един професор и двама доценти по хигиена, един доцент по професионални заболявания, 5 асистенти (лекари) по хигиена, един асистент химик и двама асистенти по професионални заболявания.

От 1972 г. до 1990 г. е третия етап. Създава се Обединена катедра по хигиена и професионални заболявания към Центъра по хигиена. През този период едновременно с физиологичното направление в изследователската и учебно-научна работа се въвежда и комплексното хигиенно-екологично направление, включващо цялостна оценка на околната среда и влиянието й върху здравето на населението и отделния човек. Кадровият състав се увеличава значително и включва вече двама професори, трима доценти и 16 асистенти, двама аспиранти и един специалист-химик. Катедрата е настанена в специално проектирана и построена за целта база в сградата на Центъра по хигиена и това дава възможност оборудването за учебни и научни цели да се обогатява напрекъснато.

От 1990 г. започва формирането на четвърти етап в развитието на катедрата. Концепционно се утвърждава хигиенно-екологичното направление и по-тясно се свързва профилактичното с клиничното направление в медицината, което намира израз в преподавателската и в научно-изследователската дейност. В състава на катедрата се оформят два основни сектора - “Профилактичен” - с 2 професори, 6 доценти, 16 асистенти и двама специалисти, от които трима дмн и 10 дм; и “Клиничен” - 4 клиники по професионални заболявания с двама професори, 9 доценти, 20 научни сътрудници и асистенти, от които 5 дмн и 14 дм. От 1996 г. клиничният сектор се отделя като самостоятелно звено. В този период силно се развива материалната база на катедрата - снабдена е с най-съвършена електронна апаратура за изследване на условията на средата, замърсители на атмосферата, физиологични показатели на сърдечно-съдовата система, на клетъчния имунитет, компютърна, мултимедийна техника и др.

» Ръководител:
Доц. д-р Емил Воденичаров, тел. 851 08 37
» Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com