Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Фармакология и токсикология
Фармакология и токсикология
1. Медицински факултет
ImageВ учебния план на създадения през 1917 г. Медицински факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски" има учебна дисциплина "Фармакология и терапевтика" с преподаване през двата семестъра на четвърти курс. Пръв преподавател по фармакология е проф. Владимир Алексиев, автор на учебника "Основи на фармакологията".

През 1925 г. асистент на проф. Алексиев става д-р Петър Николов, който през 1945 г. е избран за професор и назначен за ръководител на новосъздадения самостоятелен институт по фармакология (в последствие Катедра по фармакология). Проф. Николов е първият български учен, работил в областта на експерименталната фармакология и токсикология: върху лечебната активност на Digitalis lanata, върху диуретичното и седативно действие на Adonis vernalis, върху нуклеотидните препарати, връху българското лечение на паркинсонизма и върху розата като лекарство. Той ръководи катедрата до 1962 г.

През 1963 за ръководител на Катедрата по фармакология и токсикология е назначен проф. Димитър Пасков, който я оглавява до 1976 г. Той внедрява голям брой експериментални методи и разработва редица оригинални препарати. Създаденият и прилаган в много страни синстетичен галантамин (нивалин) доказва перспективността на този български препарат, създаден от д-р Пасков.

Ръководители на катедрата между 1976 и 2000г. са:
- проф. Желязков (1976-1980)
- проф. Фурнаджиев (1980-1983)
- проф. Ради Овчаров (1983 - 1990)
- проф. Петко Узунов (1990 - 1995 г)
- проф. Иван Крушков (1995 - 2000 г)

От 2000 г. ръководител на катедрата е проф. Надка Бояджиева с приноси в областта на ендокринната фармакология и апоптозата.

Понастоящем в Катедрата по фармакология се разработват проблеми, свързани с изследване влиянието на фармакологични средства върху ролята на апоптозата в невроналната пластичност, механизми на алкохол-потенцираното развитие на естроген-зависимите пролактиноми, нови невропротективни насоки в модели на невродегенерация in vivo и молекулярни механизми за модулиране на микроглиалната токсичност, механизми на терморегулаторните промени под влияние на фарнакологично активни вещества, изследване на адюванти на класически аналгетици при различни видове болка, подходи  за забавяне развитието на толерантност и зависимост към опиоиди, изследване на оксидантните свойства на галантамин и производни на галантамина, проучване влиянието на лекарства инхибитори на фосфодиестеразни изоензими върху цитотоксичната активност.


» Ръководител:
Проф. д-р Надка Бояджиева, тел. 9172/501
» Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com