Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Езиково обучение
Езиково обучение
1. Департамент езиково обучение и студентски спорт

ImageОсновните цели на преподаването на чужди езици, латински език и български език, са запознаването на студентите със структурата, организацията и специфичните езикови функции на научния медицински стил и усвояването на основните понятия и термини в медицинския научен текст. Висококвалифицираните преподаватели от Департамента за езиково обучение се справят успешно както с рутинните задачи, така и с редица нови предизвикателства: от учебната 2000/2001 г. се организират подготвителни курсове по български език за чуждестранните студенти, а от 1999 г. се провежда обучение на чуждестранни студенти по медицина на английски език, което налага преподаване на латински и български език от преподаватели, ползващи английски език като език посредник в процеса на обучение.

Специално място в работата заема езиковата подготовка на специализантите и докторантите. До 1990 г. се провеждат курсове по чежд език по линия на следдипломната квалификация, а в момента с докторантите се работи по специална програма за чуждоезикова подготовка, изцяло съобразена с тематиката на тяхната докторантура.

Директор на ДЕОСС: Константин Василев, (952 0399)
Телефон: 953 36 34
Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com