Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Епидемиология
Епидемиология
1. Медицински факултет
ImageКатедрата по епидемиология е основана през юни 1950 г.от проф. д-р П. Вербев, който е ръководител до 1960г. От 1960 до 1972г. самостоятелната Катедра по епидемиология се ръководи от проф. д-р Евгени Гъбев. През 1973г. Катедрата по епидемиология се интегрира с едноименната Катедра в ИСУЛ и с Отдела по епидемиология при Научноизследователския институт по епидемиология и микробиология. Ръководител на обединената катедра до 1981г. е проф. д-р Емил Каменов, след него до 1984г. - проф. д-р Кольо Кузмов, и до 1991г. - проф. д-р Петър Георгиев. От 1992 г. Катедрата по епидемиология отново е интегрирана с Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина. Ръководители на обединената катедра са проф. д-р Иван Диков (до 1993г.), доц. д-р Пенчо Драганов (до 2000г.) и доц. д-р Майда Тихолова (до 2002г.). Самостоятелната Катедра по епидемиология се възстановява с решение на Академичния съвет на МУ от 04.12.2002г. с ръководител доц. д-р Пенчо Драганов.

В Катедрата по епидемиология се провежда обучение на студенти по медицина, дентална медицина, фармация, на стажант-лекари, на специализанти по епидемиология, на общопрактикуващи лекари, както и на студенти от новия Факултет по обществено здраве и от медицинските колежи в София, Враца и Благоевград.

Ежегодно в катедрата се провеждат курсове за следдипломно обучение на лекари, медицински сестри, акушерки, санитарни инспектори, фелдшери в един основен курс по епидемиология и множество краткосрочни тематични курсове и индивидуално обучение на епидемиолози.

Катедрата по епидемиология е съорганизатор и участник в научни конгреси и конференции по епидемиология, в симпозиуми и работни съвещания, включително и на СЗО.


» Ръководител
Доцент д-р Тодорка Траянова Димитрова, дм, тел. 9172/537
» Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com