Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Дерматология и венерология
Дерматология и венерология
1. Медицински факултет
ImageКатедрата по дерматология и венерология е най-престижната в страната специализирана учебна структура за обучение на студенти, за следдипломна специализация и квалификация на лекари. Сформирана е наскоро след създаването през 1918 г. на Медицински факултет към Софийския университет, на базата на първото българско дерматовенерологично отделение, обособено през 1893 г. към Александровската болница. Пръв ръководител на Катедрата е проф.Богомил Берон, положил основите на солидна традиция за висота на преподавателската работа, съчетана с изследователски реализации и диагностичнолечебна работа на високо ниво. Доброто име на Катедрата остава свързано с негови възпитаници, които са били и нейни ръководители, както и с техни приемници: проф.Любен Попов, проф.Крум Балабанов, проф.Петър Попхристов, проф.Илия Петков, проф.Петър Михайлов, проф.Никола Ботев, проф.Асен Дурмишев – учени с международна известност. През 1996 г. за ръководител е избран проф.Николай Цанков.

Основната тематика на изследователската работа в Катедрата с едноименна Клиника визира въпроси на фотобиологията и таласотерапията, балнеотерапията, високопланинското климатолечение, алергологията и професионалните дерматози, лекарствените дерматози, автоимунните заболявания, онкодерматологията, микологията, акупунктурата. Катедрата и преподавателите в нея са познати и извън пределите на страната благодарение на интензивното международно сътрудничество, поддържано от създаването й до днес. В интервала от 1990 до 2003 г. преподаватели, доктноранти и специализанти имат над 220 публикации в реномирани специализирани чуждестранни издания!

Лечебната дейност се осъществява в стационар и консултативно-диагностичен сектор. Стационарът има 4 самостоятелни дерматологични отделения. За нуждите на диагностиката са обособени лаборатории по хистопатология, имунофлуоресценция, имунология, серология, клинична лаборатория, микология, микробиология, алергорлогия. Има кабинет по съдови дерматози. Обособени са сектори по физиотерапия, рентгенова терапия и фототерапия, дерматологична козметика, оперативна дерматология.
   

» Ръководител
Проф. д-р Любомир Динков Странски, дмн, тел. 9230/684
» Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com