Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Център по професионални болести
Център по професионални болести
1. Медицински факултет
ImageЦентърът по професионални болести (ЦПБ) е медицинско звено за съвременно обучение, диагностика и лечение по проф. заболявания. ЦПБ е единствена структура на МУ за обучение по проф. болести на студенти по медицина и стоматология, стажант – лекари, специализанти и на докторанти, като той ръководи и осъществява националната здравна политика в тази област. Професионални болести са признати като втора медицинска специалност. ЦПБ разполага с висококвалифицирани лекари, водещи специалисти в областта на професионалните болести с богат практически опит в диагностиката и лечението. Има отлична материална база за обучение на студенти и специализанти: стационар с 40 легла, съвременна диагностична апаратура, възможност за практически демонстрации на болни, библиотечен фонд. В ЦПБ се извършва ежедневно експертна дейност, участва се в изготвяне на законови и подзаконови нормативни актове на МЗ, както и в международни научни проекти.

ЦПБ разработва научно-практически проекти в различни области на професионалните болести. В периода 2003 – 2006 година са разработени 3 проекта по линия на Фонд “Условия на труд” към Министерството на труда и социалната политика на РБългария. В момента се изготвя план-програма за проекти, свързани с професионалните болести в различни браншове и области в страната.


» Ръководител:
Доц. Таня Кунева, тел. 852 48 31
» Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com