Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Биология
Биология
1. Медицински факултет
ImageНие имаме своята мисия да ви научим да мислите със законите на биологията и медицината, да ви дадем фундаментална медико-биологична подготовка. 

Катедра Биология се създава заедно с първия в България Медицински факултет. Неин основател и първи ръководител е проф. Методий Попов, който по-късно е бил избиран и за декан на Медицинския факултет. Друг дългогодишен ръководител на катедрата - акад. д-р Попиванов създава българската школа по трансфузионна хематология и става министър на здравеопазването.

Днес в катедрата се обучават студенти по медицина, стоматология и фармация, а медицинската биология е призната за самостоятелна специалност в системата на здравеопазването. Преподават се три еволюционно и логично свързани раздела: Биология на човека, Паразитология и Сравнителна анатомия на гръбначните.

Основното направление в катедрата е биология на развитието и репродуктивна медицина. През 1987 в лабораторията, ръководена от доц. д-р Ил. Ватев, е създадено първото в България „бебе в епруветка”, благодарение на което днес in vitro оплождането е рутинна техника у нас. През 1997 е създадено и първото в страната ИКСИ – бебе.  Сега в катедрата има стерилно звено по in vitro оплождане в което се вземат яйцеклетки, оплождат се и се връщат в матката на майката. В лабораторията на доц. д-р Димитрова се изследват пациенти с неизяснен стерилитет за спермоантитела. Доц. Иван Младенов в тясна колаборация с Катедра Микробиология работи в областта на хроматографията, хибридомите и мястото им в диагностиката и биологията на род Chlamydia. Междувременно са внедрени редица клетъчно- и молекулно-биологични методи. В сътрудничество с катедра Медицинска генетика е въведена експериментално предимплантационната диагностика за наследствени дефекти на ембриона. Нашите студенти единствени в Европа имат възможност да наблюдават на живо оплождане in vitro при мишка. В помощ на нашите студенти е и електронен учебник по молекулярна биология създаван и актуализиран от гл. ас. Майя Маркова - http://www.mayamarkova.com
В Катедрата има четири лаборатории, ръководени от хабилитирани преподаватели:

Лаборатория по in vitro оплождане и предимплантационна ембриология
Доц. д-р Илия Ватев, дм - лекар

Лаборатория по имунология на репродукцията
Доц. д-р Димитрина Димитрова - Диканарова, дм - ръководител на катедрата, лекар

Лаборатория по молекулярна имунобиология с учебно звено
Доц. д-р Недка Трифонова, дм , лекар

Лаборатория по хроматография, лектини и имунохимия
Доц. Иван Младенов, дб, биолог


Доц. Майа Маркова, дб, биолог
Доц. Стефка Делимитрева, дб,
биолог
Доц. Ралица Живкова, дб,
еколог

Асистенти

1. гл. ас. Д-р Васко Узунов, дм, лекар
2. гл. ас. Д-р Вера Дамяноваадминистративен асистент, лекар
3  ас. Венера Николова, биолог
4. ас. д-р Зафер Сабит, биолог и ветеринарен лекар
"Биология на паразити с медицинско значение" - зимен семестър.
"Биология и имунология на развитието " - летен семестър.

» Ръководител
Доц. д-р Димитрина Димитрова-Диканарова, дм, тел. 9172/678
» Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com