Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и интензивно лечение
1. Медицински факултет
ImageАнестезиологията и интензивното лечение е самостоятелна специалност и важен раздел от клиничната медицина. Нейното значение нараства особено в последните десетилетия, когато неин обект стават болните с живото застрашаващи нарушения на основните жизнени функции. Съвременният лекар трябва да познава методите на обезболяване при различни по обем операции, диагностични и ендоскопски процедури. Той е длъжен да владее методите на възстановяване и поддържане на основните жизнени функции, независимо от мястото /болницата или извън нея/ на инцидента. Кардиопулмоналната ресусцитация се извършва по точно определени правила, които се изучават в часовете по анестезиология и интензивно лечение. Терапевтичните похвати при такива тежки състояния, като хиповолемичен шок, септичен шок, анафилактичен шок са обект на интензивното лечение. Провеждане на инфузионна терапия и парентерално хранене, смесено хранене също се изучава в часовете по анестезиология и интензивно лечение. Познанията и практическите умения /техники на ендотрахеална интубация, централно венозно канюлиране, артериални и периферни пътища, изкуствено дишане, сърдечен масаж, налагане на въздуховод / придобити в часовете по анестезиология и интензивно лечение са от голяма полза за студентите медици в тяхната бъдеща дейност.


» Ръководител
Доц. д-р Силви Георгиев, тел. 9172/493; 9230/570
» Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com