Menu Content/Inhalt
Начало arrow Катедри arrow Анатомия и хистология
Анатомия и хистология
1. Медицински факултет

ImageПреподаването по анатомия, хистология и емприология започва още със създаването на Медицинския факултет. През месец юни 1918 г. академичният съвет на университета утвърждава намиращите се в чужбина д-р К. Вайгнер за редовен професор по анатомия и д-р Н. Попов за редовен професор по хистология и ембриология. И двамата отказват да заемат местата. При това положение се възлага на проф. П. Стоянов да изнесе съкратен курс по анатомия през 1919 г. През 1920 г. са избрани проф. Вл. Воробьов за професор по анатомия и проф. А. Манковски за проф. по хистология и ембриология. Първият асистент по анатомия (1919) е проф. Милко Теодоров  Балан, роден на 26 ноември 1888 г. в София и завършил медицина във Виена. От 1993 г досега катедрата по Анатомия и хистология се ръководи от чл. кор. проф. д-р Владимир Овчаров.

Катедрата по Анатомия и хистология поддържа активни научни контакти с редица чуждестранни университети, с които има и съвместни разработки. Членове на катедрата традиционно са канени в чужбина, за да изнасят лексции, да водят курсове, да участват в научни разработки, и като гост-професори.

От 30 години насам студентите, взимащи участие в кръжока по анатомия, всяка година са сред най-добрите на студентските научни сесии у нас и в чужбина, като често са отличавани с най-високите награди. Най-голям дял от дейността на катедрата заема учебната работа, в която участват над 10 демонстратори. Тяхното сътрудничество е основателен повод за гордост за катедрата. Благодарение на усилията на преподавателския състав студентите по медицина, дентална медицина и фармация са осигурени с учебници и учебни помагала за всички етапи на тяхното обучение. Изучаването на анатомия и хистология се съпровожда от разглеждане на подходящи клинични случаи, които помагат на студентите да разберат смисъла от заниманието с предмета и непосредствената му връзка с медицинската практика. Провеждат се факултативни курсове по Клинична антомия и Образна анатомия, носещи кредити по ECTS. Катедрата е организатор и съорганизатор на редица научни прояви.


» Ръководител
Проф. д-р Владимир Овчаров, тел. 9172/601
» Уебсайт
 
designed by www.madeyourweb.com