Продавам много учебници и книги по медицина

(1/1)

jeimsbond007:
Продавам много учебници и книги по медицина за връзка с мен email -  jeimsbond007@abv.bg
Справочник по безопасно приложение на пестицидите-1984 г.
Наръчник за лечение на инфикциозни болести-1984 г.
Хипоталамусни и хипофазни хормони
Наръчник по имонология на вътрешните болести -1983 г.
Клинична лабораторни изследвания -1977 г.
Наръчник по ревматология -1978 г.
Клинична неврология -1982 г.
Хематологични изследвания -1988 г.
Спешна хирургия -1979 г.
Ревматологични болести -1983 г.
Професионални заболявания на кожата -1982 г.
Пневмонии -1985 г. П.Добрев
Клинична хепатология -1988 г.
Нормални Биоконстанти на човешкия организъм и техните патологични отклонения---1976 г. Х.Г.Данов
Странични действия на лекарствените средства - 1980 г.
Клинична гастроентерология -1989 г.
Социална хигиена -1984 г.
Микробиология -1981г. учебник за студента по медицина
Бялата гвардия -Михаил Булганов
Хематологичен атлас -1960 г.
Фармакологията - основи на фармотерапията - 1983 г.
Лекарствена терапия -1984 г.
Лекарствен справочник на разрешените за употреба в НРБ лекарствени средства -1982 г
Ръководство за практически упражнения по епидимилогия за стоматолози -1977 г. Х.Г.Данов
Рентенология и радиология - 1989 г.
Семиотика на детските болести -1989 г.
Наръчник по имунизациите - 1970 г.
Медико-санитарна защите -1983 г.
Медицинска статистика -1986 г.
Ръководство за практически упражнения по социална хигиена - 1985 г.
Ръководство за подготовка на санитарни и дежурни постове -1983 г.
Електрокардиография - 1986 г.
Хигиена и професионални болести - 1989 г.
Неротрансмитери и невромодулатори - 1989 г.
Наръчник по хирургия - Райнхард Шорт - 1992 г.
Акушерство - Щъркалев Л.Ламбрев - 1978 г.
Ръководство за практически упражнения по психиатрия - 1986 г.
Ръководство за практически упражнения по неврология -1987 г.
Ръководство за практически упражнения по неврология - 1978 г.
Практическо ръководство по йога
Ръководство за практически упражнения по инфекциозни болести - 1988г.
REPETITORIUM ANATOMICUM  - 1990 г.
Ръководство за практически упражнения по очни болести - 1988 г.
Ръководство за практически упражнения по дерматология и венерология - 1990 г.
Функционална диагностика на вътрешните болести - 1989 г.
Спешна неврология -Вълко Митлов - 1982 г.
Клинична нефрология -1982 г.
Основи на медецинската генетика М.Цонева М.Абаджиев -1979 г.
Трасфузиционна хематология -Добрева Дойчинова Василев -1988 г.
Диагностични грешки в кардиологията - 1969 г.
Инструментални методи за изследване на  система -1980 г.
Ръководство    по вътрешни болести - том 2 -1984 г.
Неясни температурни състояния - 1989 г.
Вируси имунитет и интерферон - Земиздат - 1982 г.
Тропическа медицина - учебник за студента по медицина -1984 г.
Ръководство за практически упражнения по психиатрия -1978 г.
Гинекология - учебник - 1978 г.
Диагностика и лечение на спешните състояния при вътрешните болести - 1983 г.
Ритъмни нарушения на сърдечната дейност Клинична картина и лечение - 1982 г.
Справочник по дерматологична терапия -1979 г.
Клинична токсология - 1981 г.
Ръководство по вътрешни болести -Том 3 -1986 г.
Физиологична регулация на основни жизнени процеси  - 1987 г.
Рентгенология и радиология -1989 г. - учебник
Очни болести - 1977 г.
Лекарствени взаимодействия - 1984 г.'
Латински език - 1962 г.
SI в медицинската практика  - 1984 г.
Кратък справочник по международна класификация на болестите - 1979 г.
Психиатрия -проф.Ив.Темков - 1983 г.
Фармакологични средства и клинични лабораторни показатели - 1982 г.
Професионална патология - 1982 г.
Ръководство по практически упражния по инфекциозни болести - 1984 г.
Българските курорти - 1976 г.
Медиканментозни увреждания на вътрешните органи - 1988 г.
Справочник за взаимодействата на лекарствените средства разрешени за употреба в НРБ - 1988 г.
Дифференциальная диагностика в пульмонологии - Киев - 1973 г.
Методи на контрастното ренгеново изследване - 1979 г.
Клинична електрокардиография и векторокардиография - 1981 г.
Синдроми и рядко диагностицирани болести - 1979 г.
Клинико-биохимичен профил на вътрешните болести - 1975 г.
Диференциална диагноза на вътрешните болести - 1978 г

sexita:
Искам акушерство!

Къпинка:
Интересувам се от "Фармакологията - основи на фармотерапията", ако все още се продава, разбира се.

mtlia:
Би ли могъл да ми дадеш телефона си ,защото се интересувам от някой от книгите които предлагаш.

Навигация

[0] Списък на мненията