Страници: 1 [2] 3 4 ... 29 Разпечатай
Автор Тема: Специализация  (Прочетена 202293 пъти)
Spock
Полковник
*****
Публикации: 2810« Отговор #15: 06 февруари 2009, 23:35:07 »

 Обявяват се тогава, когато се освободят места, няма определени срокове...
Активен

Курва, пиян поп и мъжко магаре си личат отдалеч.
drdarko
Новобранец
*
Публикации: 8« Отговор #16: 11 февруари 2009, 18:27:03 »

спок на коя катедра си асистент ? дали някой знае примерно по какъв начин избират  комисията която преглежда работите от писмения изпит за специалност ?
Активен
frigor
Сержант
**
Публикации: 53« Отговор #17: 11 февруари 2009, 22:24:02 »

Спок е асистент от втория етаж. :-)

За специализациите принципът е: всяка година до лятото базите за специализации трябва да изпратят квотата си за места до министерството на здравеопазването. Министерството преглежда данните и решава дали да одобри бройките и евентуално да ги корегира.
След това документите се изпращат на бюрото на министъра на здравеопазването, той разписва съответната заповед и дава зелена светлина.

Това е моментът, когато бройката на местата излиза официално в интернет, на сайта на МЗ. Това става всяка година, обикновено в края на октомври-ноември или в началото на следващата година.
С разписаната заповед зам. министъра започва изпълнението й: топката се прехвърля на ректората на МУ, откъдето започват подготовка за обявяване на конкурс.

Този конкурс обикновено се обявява няколко месеца след излизане на заповедта на министъра. От обявяването на конкурса започа записването, което трае около месец. След още един месец са изпитите.

В резюме: от пускането на местата до обявяване на конкурс има около 3 месеца. От обявяване на конкурс до самите изпити - още 2 месеца.

Спок е обяснил някои аспекти от благината да си асистент. Можеш да специализираш в съответната или сродна специалност. Асистентският конкурс е труден, заплащането е ниско. Единствен плюс е специализацията и да обучаваш студенти (на когото му се обучават).
За по-сладки специалности пък е почти невъзможно да спечелиш такъв конкурс, ако нямаш връзки, не те познават или не работиш в съответната база.

Има още много какво да се каже, така че ако нещо ви интересува, питайте.

Активен

Cessante causa cessat effectus
Gen4ev
Новобранец
*
Публикации: 34


« Отговор #18: 27 март 2009, 18:20:56 »

КОНСПЕКТ
за    зачисляване за специалност
по Клинична Алергология


 ОБЩА ЧАСТ - Основи на имунологията и патогенеза на алергичните болести

 I.  Организация на имунната система.
1.    Централни и периферни органи на имунната система.
2.    Фагоцити - неутрофили и макрофаги
3.    Мастоцити и базофили 
4.    Еозинофили
5.    Т-лимфоцити. Субпопулации (хелпери, супресори и цитотоксични)
6.    В-лимфоцити. Субпопулации (В1 и В2). Плазматични клетки.
7.    NK клетки  и други цитотоксични клетки (LAK)
8.    Медиатори на алергичните реакции
9.    Главен комплекс на тъканната съвместимост
10.    Цитокини - интерлевкини, растежни фактори, химиокини
11.    Адхезионни молекули
12.    Имуноглобулини и Fc – рецептори
13.    Имунни комплекси – образуване,елиминация,патогенна роля.
14.    Ig E - структура, функция и  регулация на синтезата
15.    Гени  на имуноглобулините, генен реаранжимент и онтогенеза на В-лимфоцитите
16.    Т-клетъчен рецептор и корецептори, онтогенеза на Т-лимфоцитите
17.    Апоптоза - програмирана клетъчна смърт
18.    Система на комплемента
19.    Кининова каскада
20.    Липидни медиатори – левкотриени, простагландини, PAF, липоксини

II.    Мeханизми на имунния отговор
21.Имуногени и антигени
22.Антигенно представяне и антиген-представящи клетки.
23.Разпознаване на антигена от Т-клетъчния рецептор /ТКР/ и Т-клетъчно активиране
24.Концепция за Тh1 и Th2 имунния отговор
25.Разпознаване на антигена от В-клетките и В-клетъчно активиране
26.Регулация и дисрегуация на имунния отговор
27.Вроден (неспецифичен) имунитет - механични бариери, антиген-неспецифични клетъчни и хуморални компоненти
28.Придобит (специфичен) имунитет -  кинетика на първичния и вторичен имунен отговор, механизми на елиминиране на антигена, локализация на имунния отговор, имунно възпаление

III.    Основни типове имунопатологични ефекторни механизми  и ролята им в патогенезата на алергичните болести

29. Реагинови (IgE) антитела и атопични алергични реакции
30. Цитотоксични реакции
31.Имунокомплексни реакции
32. Клетъчно-медиирани реакции
33. Антирецепторни антитела
34. Антитялозависима, клетъчно-медиирана цитотоксичност
35. Имунно възпаление – клетки
36. Имунно възпаление – адхезионни молекули
37. Имунно възпаление – медиатори
38. Имунно възпаление - механизми


СПЕЦИАЛНА ЧАСТ – Клинична алергология

І. Диагностични методи в алергологията и клиничната имунология

39.Специфика на параклиничните изсладвания при алергично болните
40.Еозинофилия
41.Функционално изследване на дишането при респираторната алергия
42.Бронходилататорен тест
43.Определяне на неспецифичната бронхиална хиперреактивност;
44.Кожно-алергични проби
45.Провокационни проби с алергени
46.Специфични за алергията in vitro изследвания


II. Алергични болести
47.Определение и клинична класификация на алергичните болести
48.Етиология на алергичните болести. Алергени.
49.Генетични фактори на атопията и продукцията на IgE
50.Алергични и неалергични ринити
51.Връзка между алергичния ринит и бронхиалната астма
52.Алергични конюнктивити
53.Полиноза
54.Бронхиална астма - определение, честота, етиология и патогенеза
55.Бронхиална астма - патоанатомия и клиника, астматичен статус
56.Бронхиална астма - класификация  по тип и тежест, клинични фенотипове. Характеристика на различните форми
57.Бронхиална астма - диагноза и диференциална диагноза
58.Бронхиална астма - принципи на лечение (имунотерапия и фармакотерапия)
59.Бронхиална астма - лечение на хроничната астма
60.Бронхиална астма - лечение на острата астма и астматичния статус
61.Бронхиална астма - профилактика и прогноза
62.Триадна астма
63.Хиперсензитивни пневмонити
64.Алергична бронхопулмонална аспергилоза
65.Синдром на  Churg и Strauss
66.Диференциална диагноза на заболяванията, протичащи с повишени стойности на кръвните еозинофили.
67.Диференциална диагноза на заболяванията с повишени нива на Ig E
68.Уртикария и ангиоедем
69.Наследствен ангиоедем
70.Контактен дерматит и фотоалергични реакции
71.Атопичен дерматит
72.Хранителна алергия - определение, честота, етиология и патогенеза
73.Хранителна алергия -клинични форми
74.Хранителна алергия - значение на диагностичните методи и диагностичен алгоритъм
75.Хранителна алергия - лечение, профилактика и прогноза.
76.Медикаментозна алергия – етиология, патогенеза и клинични форми
77.Медикаментозна алергия - диагностика, лечение и профилактика
78.Реакции към съдържащи йод рентгеноконтрастни вещества за образна диагностика- честота, клиника, диагноза.
79.Реакции към съдържащи йод рентгеноконтрастни вещества за образна диагностика- спешно лечение и профилактика.
80.Медикаментозна алергия към антибиотици.
81.Медикаментозна алергия към  средства за обща и местна анестезия.
82.Медикаментозна алергия- еrythema exsudativum multiforme, синдром на Stevens-Johnson и синдром на Lyell.
83.Реакциии на непоносимост към аспирин и други  НСПВС

84.Анафилактичен шок – етиология,патогенеза и клинични форми.
85.Анафилактичен шок – спешно лечение и профилактика.
86.Идиопатична анафилаксия
87.Алергия към латекс
88.Инсект алергия
89.Серумна болест.
90.Спешни  състояния в клиничната алергология – клиника и поведение.
91.Екзогенни хиперсензитивни васкулити - серумна болест, пурпура на Schoenlein - Henoch, уртикария-васкулит, васкулити, свързани с инфекции.
92.Ендогенни хиперсензитивни васкулити - синдром на Behcet и свързани с криоглобулинемия и макроглобулинемия васкулити
93.Системни некротизиращи васкулити - нодозен периартериит, грануломатоза на Wegener, синдром на Churg - Strauss, полиангиитни overlap -синдроми, васкулити, свързани със съединително-тъканни болести
94.Гигантоклетъчни васкулити - темпорален  артериит и полимиалгия ревматика, артериит на Takayasu, болест на Kawasaki
95.Системен еритематозен лупус
96. Имунодефицити – класификация, клиника и лечение. Имунодефицити с повишени стойности на Ig E.ІІІ. Лекарствени средства  и принципи на лечение

97.Антихистаминови препарати – класификация и клинично приложение
98.Глюкокортикостероиди – класификация,фармакодинамика и фармако-кинетика.Лечение с инхалаторни, локални и системни стероиди.
99.Симпатомиметици – класификация, фармакокинетика и фармакодинамика.  Инхалаторни симпатомиметици – видове и приципи на лечението с тях.
100.Антихолинергици – класификация, индикации, препарати.
101.Теофилинови препарати – класификация, фармакокинетика и фармакодинамика, препарати и принципи на лечение с тях.
102.Левкотриенови инхибитори –класификация, фармакологични свойства, терапевтични показания, препарати.
103.Имунотерапия на алергичните болести


Литература:

1.Алергични болести - принципи, диагноза и лечение, под ред. В. Димитров, София, Арсо, 2000
2. Алергология – принципи и практика, Б. Божков, София, Арсо, 1999
3.Клинична алергология, под ред. Ж. Милева, София, Знание,2001
4. Клинична алергология за общопрактикуващи лекари, София, Арсо, 2002
5.Клинична имунология, под ред. Б. Божков и М. Огнянов, Стара Загора, Знание, 1997
6.Имунология (кратък курс) под ред. Б. Божков, София, Арсо, 2000
7.Medical Immunology,9 th edition, ed. by D. Stites, A. Terr and T. Parslow, Prenice-Hall International Inc.,1997.
8.Allergy, ed. by A. Kaplan, 1998
9.Списание  “Алергия и астма” 1996-2001.
Активен
Gen4ev
Новобранец
*
Публикации: 34


« Отговор #19: 27 март 2009, 18:59:46 »


КОНСПЕКТ ЗА КОНКУРСA
ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ПО  ФАРМАКОЛОГИЯ


А. ОБЩА (ФУНДАМЕНТАЛНА) ФАРМАКОЛОГИЯ

1.   Предмет и клонове на фармакологията, връзка с други науки, исторически преглед. Видове дроги и основни лекарствени препарати. 
2.   Лекарство – определение, произход и наименования. Принципи на ATC класификацията на лекарствата. Етапи при създаване на нови лекарства. Хранителни, минерални и витаминни добавки.
3.   Трансмембранен транспорт, резорбция и разпределение на лекарствата.
4.   Метаболизъм и екскреция на лекарствата.
5.   Лекарствено действие и лекарствен ефект. Неререцепторни механизми на лекарственото действие. Видове действия и ефекти на лекарствата. Връзка между химическа структура и лекарствено действие.
6.   Рецепторни механизми на лекарственото действие. Трансдукционни сигнални механизми и видове рецептории Зависимост доза-ефект и време-ефект.
7.   Фактори, от страна на организма, модифициращи лекарственото действие.
8.   Фактори, от страна на околната среда и лекарствата, модифициращи тяхното действие.
9.   Явления при многократно прилагане на лекарствата.
10.   Лекарствени взаимодействия на фармацевтично и фармакокинетично ниво. Инхибитори и индуктори на CYP450 и P-гликопротеина.
11.   Лекарствени взаимодействия на фармакодинамично ниво.
12.   Взаимодействия на лекарствата с наркоманогенни лекарства и с основни клинично-лабораторни тестове
13.   Нежелани ефекти, свързани с особености във фармакодинамиката и фармакокинетиката на лекарствата.
14.   Спорт и допинг-препарати. Лекарства и шофиране.
15.   Нежелани ефекти, свързани с променена реактивност на организма към лекарства. Мутагенен и канцерогенен ефект на някои лекарства.
16.   Лекарствена органна токсичност (нефротоксичност, хепатотоксичност, хематотоксичност,  невротоксичност, офталмотоксичност и др.).
17.   Лекарствена зависимост: видове и особености.
18.   Увреждане на плода от лекарства, никотин, алкохол, хероин и други лекарства (ембрио- и фетотоксичност). Рискови категории за бременност на лекарствата.
19.   Антидоти. Принципи на антидотната терапия.

Б. СПЕЦИАЛНА (СИСТЕМНА) ФАРМАКОЛОГИЯ

20.   Общи и местни анестетици.
21.   Сънотворни и седативни лекарства.
22.   Антиепилептични лекарства.
23.   Антипаркинсонови лекарства.
24.   Антипсихотици.
25.   Анксиолитици.
26.   Антиманийни лекарства. Антидепресанти.
27.   Психостимуланти. Ноотропни лекарства. Психозомиметици.
28.   Опиоидни аналгетици.
29.   Холинергична медиация и принципи на фармакологичното й повлияване.
30.   Холиномиметици.
31.   М-холинолитици.
32.   Миорелаксанти с централен и периферен механизъм на действие.
33.   Адренергична медиация и принципи на фармакологичното й повлияване.
34.   Адреномиметици.
35.   Адренолитици.
36.   Хистамин и антихистаминови лекарства.
37.   Серотонинови агонисти и антагонисти. Нехормонални пептиди, цитокини и растежни фактори – фармакотерапевтично значение.
38.   Ейкозаноиди и фармакологичното им повлияване.
39.   Азотоксидергични и пуринергични механизми в дейстивето на някои лекарства.
40.   Лекарства, прилагани при сърдечна недостатъчност (инотропни лекарства)
41.   Калциеви антагонисти  и блокери на системата ренин-ангиотензин-алдостерон.
42.   Антиаритмични лекарства
43.   Антиангинозни лекарства
44.   Антихипертензивни лекарства.
45.   Периферни вазодилататори. Капиляротонични, венотонични и антихемороидални лекарства.
46.   Антимигренозни лекарства. Антихипотензивни лекарства.
47.   Антиадислипидемични лекарства
48.   Диуретици. Уриколитични лекарства. Антидиуретични лекарства.
49.   Антиастматични лекарства.
50.   Антитусивни лекарства. Муколитични и други отхрачващи лекарства. Белодробни сърфактанти.
51.   Антиулкусни лекарства.
52.   Апетитовъзбуждащи, анорексигенни и антиеметични лекарства.
53.   Очистителни лекарства. Антидиарични лекарства.
54.   Спазмолитици. Холеретични и холекинетични лекарства. Хепатопротектори. Ензимни панкреатични лекарства.
55.   Утероактивни лекарства.
56.   Еритропоетични и левкопоетични лекарства.
57.   Плазма-заместващи разтвори. Лекарства, коригиращи алкално-киселинното равновесие. Лекарства за парентерално хранене.
58.   Хемостатични лекарства.
59.   Тромбоцитни антиагреганти, антикоагуланти, фибринолитици.
60.   Витамини, поливитамини, минерали и олигоелементи. Препарати, повлияващи цинковата и магнезиевата обмяна. Физиологични денонощни нужди.
61.   Хипоталамични хормони. Препарати, съдържащи хипофизни хормони.
62.   Тиреоактивни лекарства.
63.   Антидиабетични лекарства. Хипергликемизиращи лекарства.
64.   Естрогенни и антиестрогенни лекарства. Прогестини. Хормонални контрацептиви.
65.   Андрогени и антиандригени. Стероидни анаболни препарати.
66.   Препарати за лечение на еректилна дисфункция. Антиафродизиаци.
67.   Глюкокортикоиди и минералкортикоиди.
68.   Ненаркотични аналгетици и нестероидни противовъзпалителни лекарства. Антиревматоидни лекарства.
69.   Антиподагрозни лекарства. Лекарства, прилагани при остеопороза и нарушения в минералната обмяна.
70.   Фармакодинамика на противомикробните лекарства. Принципи на рационалната антибактериална терапия.
71.   Бета-лактамни антибиотици.
72.   Небета-лактамни антибиотици.
73.   Синтетични антибактериални лекарства.
74.   Противовирусни лекарства.
75.   Антимикобактериални лекарства.
76.   Антипротозойни лекарства.
77.   Антимикотични лекарства.
78.   Антихелминтни лекарства.
79.   Антисептици и дезинфектанти.
80.   Противотуморни лекарства.
81.   Имуностимуланти и имуносупресори.

В. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1.   Б о я д ж и е в а, Н. и с ъ а в т. Лекарства, бременност и кърмене. Под ред. на Н. Бояджиева и Ив. Ламбев. Медицинско издателство “АРСО”, София, 2006.
2.   Б о я д ж и е в а, Н. и с ъ а в т. Фармакогенетика и генна терапия. Медицинско издателство “АРСО”, София, 2008 (под печат).
3.   К а р а и в а н о в а, М. (редактор). Фармакология. Изд. "АСИ", София, 2003.
4.   К р у ш к о в, И в., И в. Л а м б е в. Фармакотерапевтичен справочник. VI изд. Медицинско издателство “АРСО”, 2007.
5.   Л а м б е в, И в. и сътр. Принципи на медицинската фармакология (с тестове). Под ред. На доц. Ив. Ламбев. Мед. и физк. ООД, София, 2006.
6.   Л а м б е в, И в. Лекарствени препарати. II изд. Медицина и физкултура, София, 2008 (под печат).
7.   *** Meдицинска фармакология (учебник за студенти по хуманна медицина). Под ред. на доц. Ив. Ламбев и проф. Н. Бояджиева. София, Медицинско издателство “АРСО” ЕООД, 2009.
8.   *** Стоматологична фармакология (учебник). Под ред. на проф. д-р Н. Бояджиева. Медицинско издателство “АРСО” ЕООД, 2004.
9.   *** Фармакология (учебник за студенти по медицина) – III издание. Под ред. на А. Белчева и П. Узунов. Издателство "Знание", Ст. Загора, 2003.
10.   B e n n e t t, P. N., M. J. B r o w n. Clinical pharmacology. 10th Edition. London, Churchill Livingstone, 2008.
11.   K a t z u n g, B. G. (Editor). Basic & Clinical Pharmacology. 9th Edition. Appleton & Lange, East Norwalk, Connecticut, 2007.
12.   R a n g, H. P., M. M. Dale, J. M. R i t t e r. Pharmacology. 6th Edition. Chirchill Livingstone, London, 2007.
13.   T r i p a t h i, K. D. Essentials of Medical Pharmacology. 6st Edition. Jaypee Brothers. New Delhi, 2007.
Активен
superpi4
Лейтенант
***
Публикации: 114« Отговор #20: 27 март 2009, 20:46:04 »

е , хубаво де ама по кой учебник учите по фармакология Какво?
Активен
Fa7a
Полковник
*****
Публикации: 4337« Отговор #21: 27 март 2009, 20:52:34 »

е , хубаво де ама по кой учебник учите по фармакология Какво?

Сигурно по синия за медици и стоматолози  Намигване
Активен


Котката не се интересува какво говорят за нея мишките! Намигване
Slayer
Полковник
*****
Публикации: 2710« Отговор #22: 27 март 2009, 21:05:46 »

 Той не е ли оранжев?
Активен

Стоян Балтов (1988 - 2008) - доблестен мъж, великолепен човек, безценен приятел.Почивай в мир, Тека!
ФФ - IV КУРС
superpi4
Лейтенант
***
Публикации: 114« Отговор #23: 27 март 2009, 21:47:28 »

еми има един оранжав за медицина и син за стоматалогия, и огромен който е нашия Какво?
Активен
Fa7a
Полковник
*****
Публикации: 4337« Отговор #24: 27 март 2009, 22:24:18 »

Е, аз съм виждала един син Намигване
И нормално нашия да е огромен  Плезенка  Върти очи
Активен


Котката не се интересува какво говорят за нея мишките! Намигване
Spock
Полковник
*****
Публикации: 2810« Отговор #25: 27 март 2009, 22:44:44 »

 Не съм чувал някой да се готви сериозно за конкурс за специалност и да чете по един учебник, и то български, и то за студенти  Намигване За такъв конкурс се четат възможно най-реномираните световни учебници, кой откъдето ги докопа.
Активен

Курва, пиян поп и мъжко магаре си личат отдалеч.
Slayer
Полковник
*****
Публикации: 2710« Отговор #26: 27 март 2009, 23:17:40 »

еми има един оранжав за медицина и син за стоматалогия, и огромен който е нашия Какво?
За нашия са ми казвали, че не е хубав, познавам много хора, които са си купили този за медици ... не знам кой прав, кой крив.
Активен

Стоян Балтов (1988 - 2008) - доблестен мъж, великолепен човек, безценен приятел.Почивай в мир, Тека!
ФФ - IV КУРС
superpi4
Лейтенант
***
Публикации: 114« Отговор #27: 27 март 2009, 23:39:15 »

аз имам нашия и има нещо такова, оранжевия не съм го чел, но да доста хора го имат. Един асистент казва едно, друг друго Какво?
Активен
Gen4ev
Новобранец
*
Публикации: 34


« Отговор #28: 29 март 2009, 11:11:52 »

Конспект за зачисляване по спенциалността Гастроентерология.
1. Ахалазия
2.Рефлукс езофагитис
3.Гастрити
4.Язва на стомаха и на дванадесетопръстника
5.Рак на стомаха
6.Хроничен ентероколит
7.Синдром на малабсорбция
8.Хронични идеопатични възпалителни заболявания/М.Крон и язвен колит/
9.Рак на дебелото черво
10.Остър панкреатит
11.Хроничен панкреатит
12.Холелитиаза и холецистит
13.Хроничен хепатит
14.Чернодробна цироза
15.Тумори на черния дроб
Активен
Spock
Полковник
*****
Публикации: 2810« Отговор #29: 29 март 2009, 11:44:12 »

 Е, този последния конспект, е от старите, когато още имаше основни и профилни специалности и затова е толкова лаконичен.
Активен

Курва, пиян поп и мъжко магаре си личат отдалеч.
Страници: 1 [2] 3 4 ... 29 Разпечатай
Отиди на: