Menu Content/Inhalt
Начало arrow Болници arrow Военномедицинска академия
Военномедицинска академия
Военномедицинска академия
ImageImageImage
Военномедицинска академия (ВМА) е наследник на Софийска обща гарнизонна болница, основана през 1891 г. За първи началник на новооткритата болница е назначен д-р Георги Золотович, виден общественик и активен участник в създаващото се тогава здравно законодателство.Преминала през различни етапи в своето над едновековно развитие, през 1960 г. болницата е преструктурирана във Висш военномедицински институт /ВВМИ/. Структура, отговаряща по-пълно на разрастващите се дейности на военномедицинските кадри в областта на диагностично-лечебната, научната и учебната дейност. С течение на годините, особено след построяването на новата сграда, ВВМИ се превръща в авторитетна здравна институция, разполагаща с модерна материално-техническа база, висококвалифицирани специалисти изтъкнати учени и уважаван преподавателски състав. Израз на признанието за завоювания авторитет е издаденият указ № 546 на МС от 7.04.1989 г., с който се създава Военномедицинска академия, обединяваща тогава ВВМИ, Обединен, авиомедицински научноизследователски институт, Военноморска болница – Варна и Правителствена болница - София.

Военномедицинска академия е създадена като единен лечебен и учебно-научен комплекс със задача да извършва многообразна диагностично-лечебна дейност, да развива военномедицинската наука и да провежда обучение, специализация и усъвършенстване на военномедицинските кадри с цел поддържане готовността и боеспособността на армията, съхранение и възстановяване здравето на военнослужещите.

От февруари 2001 г. в състава на ВМА влизат следните структури за извънболнична и болнична медицинска помощ: Многопрофилна болнична база за активно лечение (МББАЛ) - София, Болнична база за активно лечение (ББАЛ) - Варна, ББАЛ - Пловдив, ББАЛ - Сливен, ББАЛ - Плевен, Болнична база по балнеология, рехабилитация и профилактика (БББРП) - Хисар, БББРП - Поморие, БББРП - Банкя, медицинските пунктове към Военна академия “Г. С. Раковски”, служба “Военна информация”, Служба “Сигурност – Военна полиция и военно контраразузнаване”, във войсковите единици от Българската армия и във висшите военни училища.

Към Военномедицинска академия са включени Център за военномедицинска експертиза и авиационна медицина, Военномедицински отряд за бързо реагиране, Научноизследователски институт по радиобиология и защита от ядрено, биологично и химическо оръжие - Овча купел, Център по военна епидемиология и хигиена – София с отделения в Пловдив, Сливен и Варна.

Военномедицинска академия разполага с висококвалифициран преподавателски състав: шест професори и ст.н.с.І ст., петдесет и седем доценти и ст.н.с.ІІ ст., единадесет доктори на науките, четиринадесет - с образователна и научна степен "доктор", четиридесет и седем асистенти и научни сътрудници.
Изградена е необходимата материална база за провеждане на учебен процес (аула, учебни зали към клиниките, учебни кабинети по военномедицинските специалности, телевизионна система със зала за наблюдение на операции, зала за компютърно обучение, библиотека и др.).

Богатият човешки ресурс и отличните условия за работа дават възможност ВМА да бъде оторизирана като база за следдипломно обучение и подготовка на специализанти и аспиранти още от самото си създаване. Съгласно Закона за лечебните заведения и Заповед на МЗ от 10 юли 2001 г. ВМА получи акредитация за обучение на студенти, стажант-лекари и медицински специалисти със степен "магистър" за срок от 5 г. с оценка "отличен". През 2002 г. в съответствие със Закона за висшето образование ВМА е акредитирана от НАОА за обучение на докторанти по 16 научни медицински специалности.

» Адрес: гр. София, ул. "Георги Софийски" 3
» Телефон: 02/ 922 60 00
» Сайт: www.vma.bg
 
designed by www.madeyourweb.com