Menu Content/Inhalt
Начало arrow Болници arrow УСБАЛИПБ "Проф. Иван Киров"
УСБАЛИПБ "Проф. Иван Киров"
Университетска специализирана болница за активно лечение по инфекциозни болести "Проф. Иван Киров"

Инфекциозна болница - София е най-голямото звено в България за лечение на пациенти с празитни и чревни заболявания, вирусни хепатити, болести на централната нервна система. Университетстката специализирана болница по инфекциозни болести включва шест специализирани отделения в три клиники, диагностично-консултативен блок, три лаборатории и аптека. Болницата е най-големият център за диагноза, проследяване и лечение на болни с HIV-инфекция. Диагностицират и се лекуват редица редки заболявания като тетанус, туларемия, ботулизъм и хеморагични трески.

Инфекциозна болница - София е център за обучение на студенти специалисти по инфекциозни болести и други сродни специалности, както и на специалисти по паразитни болести.

Структура

Клиника за болни с капкови, трансмисивни, невроинфекции, чревни, паразитни и тропически болести.

Отделение за чревни инфекции със сектор по паразитни и тропически болести
› остри гастроентерити и ентероколити;
› всички видове паразитози и тропически заболявания;
› заболявания предавани след ухапвания от членестоноги.

Началник отделение:
Д-р. С. Пенева, 02/9523780 вътр. 248

Отделение за капкови и невроинфекции със сектор за интензивно лечение (ОКНИСИЛ)
› Диагностика и лечение на контрагиозни вирусни и бактериални заболявания протичащи с усложнения;
› Интензивно лечение на усложнени състояния при различни инфекциозни заболявания: коматозни, шокови състояния и др.
› Диагностика и лечение на болни от особено опасни инфекции: ТОРС, птичи грип и др.
› Изолация и наблюдение на контактни на особено опасни инфекции.

Началник на отделението:
 д-р. Александрова, тел 02/952 37 80 вътр. 230

Клиника за болни с остри вирусни хепатити и СПИН

Отделение за болни със HIV/СПИН
Провеждане и мониториране на антиретровирусна терапия, лечение на опортюнистични инфекции, профилактика на предаване на ХИВ по вертикален механизъм – от майка на дете. Разполага с бързи тестове за диагностика на ХИВ.

Началник на отделението:
д-р. И. Еленков, тел. 02/952 37 80 вътр.209

Отделение за остри вирусни хепатити
В отделението се провежда болнично лечение на пациенти от гр. София и страната с вирусни хепатити /А, В, С /
Извършва се диагностична и профилактична дейност с контактните на хоспитализираните пациенти.
Осъществяват се контролни прегледи на преболедувалите от ОВХ и консултации.

Началник отделение:
д-р. В. Лилянова, тел. 02/952 37 80 вътр. 231

Клиника по детски болести за деца с инфекциозни заболявания

Първо детско отделение със сектор за интензивно лечение
Отделението е за лечение на деца от 01 месеца до 18 год. на всички инфекциозни и паразитни болести.

Началник отделение:
д-р. Ат. Мангъров
тел. 02/952 37 80 вътр.243

Второ детско отделение
› чревни инфекциозни заболявания
› вирусни хепатити
› пневмонии и други дихателни инфекции
› други по-рядко срещани инфекциозни и паразитни заболявания

Началник отделение:
д-р. Н. Найденова, тел. 02/952 37 80 вътр. 285

» Ръководство

Изпълнителен Директор
доц. д-р Татяна Червенякова дмн

Зам. Директор по лечебната дейност
д-р Любена Андонова

Ръководител Катедра по Инфекциозни, паразитни и тропически болести
к.м.н. доц. д-р. Майда Тихолова

» За контакти
бул. "Акад. Ив. Гешов" 17; 1606 гр. София
Изпълнителен директор: д-р Татяна Червенякова дмн
тел. 02/ 9522869
 
designed by www.madeyourweb.com