Menu Content/Inhalt
Начало arrow Болници arrow УСБАЛ "Св. Наум"
УСБАЛ "Св. Наум"
Университетска специализирана болница  за активно лечение по неврология и психиатрия "Св. Наум"

svnaumУниверситетската Специализирана Болница За Активно Лечение по Неврология и Психиатрия “Св. Наум” ЕАД е водеща обучителна база в преподаването по медицина, неврология, психиатрия и клинична психология. Болницата получи висока акредитационна оценка, обоснована от обширните области на преподаване и компетентността на преподавателите.

В болницата работят висококвалифицирани специалисти – 3-ма професори, 13 доценти, 25 асистенти и научни сътрудници, от които 3-ма са доктори на медицинските науки, а останалите са доктори по медицина. Националните консултанти по неврология, по съдебна психиатрия и съдебна психология са преподаватели в болницата. Водещи представители на управителните тела на национални професионални сдружения също са служители в болницата - Фондация "Предпазване от мозъчни инсулти", Фондация "Паркинсонизъм", "Българско дружество по неврология", Българско дружество "Главоболие", Дружество "Деменции", "Дружество по психосоматична медицина", Асоциация "Двигателни нарушения", Асоциация "Интегриране в общността", "Българска асоциация на психиатричните сестри", "Българска асоциация по епилепсия, “Българска психиатрична асоциация”, “Българска асоциация по клинична психология”.

Структурата на болницата осигурява пълноценно обучение в базисните области на неврологията и психиатрията, в специализирани области, по специализирани методики. Клиниките по детска неврология и по съдебна психиатрия предлагат профилирани програми, уникални за страната. Отделението по психотерапия и клинична психология е основна обучителна база по тези дисциплини.

Болницата разполага с две аудитории и няколко семинарни зали, обзаведени модерно. Преподаването се извършва със съвременна аудио-визуална техника. Непосредственото обучение се извършва в разнопрофилни клиники, сектори, отделения, специализирани кабинети и лаборатории. Обширните научни изследвания на преподавателите от болницата са база за модерно обучение и незабавно представяне на постиженията в преподаването. Преподаватели от болницата са написали повече от 14 учебници и ръководства.

Процесът на преподаване в болницата е ориентиран да създава базисни професионални нагласи към личностово-ориентиран и психологизиран медицински подход към болния, към умения за работа в екип, да дава знания и умения за осъществяване на здравна промоция и здравна профилактика, способности за комуникативност и емпатия при упражняване на професията и лекарското изкуство. В болницата се извършва обучение във всички нива на професионалното развитие.

Във висшето образование по медицина , провеждано от Медицинския Университет-София, основната област е обучението на студенти – по неврология, вкл. детска неврология, психиатрия, съдебна психиатрия и клинична психология. 

В следдипломното обучение Болницата организира и провежда базисните модули в специализацията по неврология, психиатрия и клинична психология, а всяка клиника и отделения провеждат специализирани модули. Болницата е обучителна база и в специализацията на общопрактикуващите лекари по неврология и психиатрия. Специализирани структури на болницата са основната обучителна база в профилните специалности по детска неврология и по съдебна психиатрия. Тези обучителни модули се кредитират по Единната кредитна система.

Особено активна е дейността на преподавателите от болницата в продължителната квалификация за лекари и други специалисти. Тези обучителни модули също се кредитират по Единната кредитна система.

» Организационна структура


I неврологична клиника

Епилепсия, заболявания на централната нервна система, гърчови разстройства,главоболие, наследствени дегенеративни заболявания, съдови заболявания, различните видове деменции, заболявания на периферните нерви и автономната нервна система, заболявания на главния и гръбначния мозък.

За контакти:
София ул. "Любен Русев" 1 1113
управител: проф. д-р Стефка Янчева д.м.н.
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/9702300, 02/9702189, факс: 1113
Сайт: www.svnaum.com/clinics.html

I психиатрична клиника

Специализирана за лечение на психични разстройства у жени, главно тежки психични разстройства (психотични), изискващи и стационарно лечение .Тестуват се нови лекарства.

За контакти:
София ул. "Любен Русев" 1 1113
управител: доц. д-р Огнян Танчев д.м.
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/8700559, 02/9702238
Сайт: www.svnaum.com/clinicsp1.html

II неврологична клиника

Клиниката е специализирана в лечението на заболявания на автономната нервна система: хипоталамусни синдроми, ортостатична хипотония и неврогенни синкопи, вегетативни синдроми при неврологични и соматични заболявания; заболявания на периферната нервна система; вестибуларни синдроми; главоболие; хронични съдови заболявания на нервната система. Към клиниката работи кабинет по функционална невросонография, автономна регулация и мониториране.

За контакти:
София ул. "Любен Русев" 1 1113
управител: доц. д-р Ирена Велчева д.м.
Има договор с НЗОК Телефон: 02/8709031 02/9702209
Сайт: www.svnaum.com/clinicsn2.html

II психиатрична клиника

Депресии, зависимости, остри психози.спешна и неотложна помощ на пациенти, чието психично състояние представлява опасност за самите тях (суицидна готовност) или за околните (агресивна готовност). Тестуват се нови лекарства.

За контакти:
София ул. "Любен Русев" 1 1113
управител: доц. д-р Светлозар Хараланов д.м.
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/8709289 02/9702251

III психиатрична клиника

Лечение на афективни, дезаптационни и невротични разтройства. Депресии; невротични състояния; нарушения в съня и храненето; главоболие; панически и други тревожни разстройства; шизофрении без тежки поведенчески разстройства; органични психосиндроми; зависимости към алкохол, медикаменти, наркотици.

За контакти:
София ул. "Любен Русев" 1 1113
управител: доц. д-р Соня Тотева Женкова д.м.
Няма договор с НЗОК.
Телефон: 02/9702262

Детска неврологична клиника

Специализирана основно в лечението на деца от 2 до 18- годишна възраст с неврологични заболявания: различни клинични форми на епилепсия, мозъчно-съдови и дегенеративни заболявания, резидуални синдроми след черепно-мозъчни травми, възпалителни процеси, детска церберална парализа.

За контакти:
София ул. "Любен Русев" 1 1113
управител: Доц. д-р Венета Божинова,
д.м. Има договор с НЗОК
Телефон: 02/9702231
Сайт: www.svnaum.com/clinicsnch.html

Клиника съдебна психиатрия и съдебна психология

Лечение чрез биологични и медикаментозни методи, психотерапия.

За контакти:
София бул"Цариградско шосе", 4-ти километър 1113
управител: доц. д-р Владимир Тодоров Велинов дм
Няма договор с НЗОК.
Телефон: 02/8709347
E-mail: forensicpsychbg@yahoo.com
Сайт: www.forensic-psych-bg.org

Консултативно-диагностичен блок

Диагностично-консултативни прегледи и хоспитализация, отоневрология, нарушения на равновесието, световъртежи, електромиография. главоболие. Електроенцефалография. Мозъчна картография. Епилепсия. Доплерова сонография и компютърна томография.

За контакти:
София ул. "Любен Русев" 1 1113
управител: проф. д-р Огнян Колев д.м.н.
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/9702131; 02/9702130

Университетска специализирана болница по неврология и психиатрия "Свети Наум"
» Управител: проф. д-р Иван Господинов Миланов д.м.н.
» Има договор с НЗОК.
» Телефон: 02/9702100 02/8703298 факс: 02/8709309
» E-mail: ubalnp@yahoo.com
» Сайт: www.svnaum.com
 
designed by www.madeyourweb.com