Menu Content/Inhalt
Начало arrow Болници arrow УСБАЛ Ендокринология
УСБАЛ Ендокринология
Университетска специализирана болница по ендокринология и геронтология "Иван Пенчев"

Университетската болница по Ендокринология и Геронтология (УБЕГ) "Иван Пенчев" е част от Медицински университет - София. УБЕГ има 50-годишен опит в обучението на студенти по медицина и завършили лекари в областта на Ендокринологията и Геронтологията.

Към УБЕГ спадат поликлиничен и диагностичен сектори за лабораторни, хормонални, радиологични и патоморфологични изследвания В болницата са въведени информационна система с клинична база данни и електронен запис на пациентите.

Ежегодно се провеждат следдипломни тренировъчни курсове в областта на Ендокринологията, Нефрологията и Геронтологията за лекари и други немедицински специалисти от цялата страна

» Клиничен център по Ендокринология и Геронтология (КЦЕГ)

КЦЕГ (създаден през 1951 г.) е основният български център за преддипломно и следдипломно обучение и проучвания в областта на ендокринологията, диабетологията, ендокринната хирургия, геронтологията и гериатрията. Персоналът вклюва около 100 лекари както и немедицински специалисти в областта на химията, радиобиологията, имунологията, генетиката и лабораторните разработки.

Клиничният център е оборудван с лаборатории за биохимични, радиобиологични, инунологични, генетични, хисто- и цитоморфологични изследвания  за клинини проучвания и изследвания. Главните приоритети са: diabetes mellitus, щитовидни, паращитовидни, хипофизини, адренални и гонадни болести вкл. ендокринни тумори, автоимунни болести, ендокринна хипертония и сърдечни усложнения

КЦЕГ организира курсове за специализация по Ендокринология за около 150-180 лекари на година в рамките на 15-20 следдипломни курса, както и индивидуално обучение и тренировки. Центърът е база за преподаване и практика на студенти по медицина от МУ-София. КЦЕГ е водещ институт за развитие и прилагане на редица национални програми: превенция на състояния, свързани с йоден дефицит, превенция и лечение на diabetes mellitus, на остеопороза и др. Главните приоритети в научната дейност са: новите методи за лечение на диабет, патогенеза на усложненията от диабета, обучение на болни от диабет и грижата за тях, патогенеза, диагностика и лечение на болестите на Грейв, ТАО и полигландуларни автоимунни нарушения, болестта на Къшинг, хипофизни тумори, различни видове рак на щитовидната жлеза, пресорни и антидепресорни хуморални фактори на хипертонията при ендокринните нарушения, фактори за ендокринния мъжки стерилитет. КЦЕГ участва в редица международни проекти и сътрудничи с някои институти от Белгия, Франция, Обединеното кралство, САЩ

» Адрес: гр. София, ул. "Здраве" 2, Сградата на "Майчин дом"
 
designed by www.madeyourweb.com