Menu Content/Inhalt
Начало arrow Болници arrow УМБАЛ "Св. Иван Рилски"
УМБАЛ "Св. Иван Рилски"
Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски"
ImageImageImage  
УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД разполага със шест специализирани клиники със следните медицински профили: терапия на вътрешните болести, ревматология, клинична фармакология, гастроентерология, професионални болести (оториноларингология и отоневрология, офталмология, белодробни болести и интоксикации, неврология), трансмисивни инфекциозни болести, физиотерапия и рехабилитация, хемодиализа, образна диагностика и медико-диагностични лаборатории.

Болницата е акредитирана от 11 членна Временна експертна комисия за оценка на Висшия акредитационен съвет на МЗ с оценка "отличен". УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД е в договорни отношения със СЗОК по седем клинични пътеки и обем от високоспециализирана извънболнична помощ.Към лечебното заведение има разкрит Университетски медицински център, който осъществява високоспециализирана и специализирана извънболнична медицинска помощ.

Службата по трудова медицина при МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД е създадена в съответствие с изискванията на законовите и подзаконови нормативни актове. Регистрирана е с Удостоверение № 271 / 31.07.01 на Министерство на здравеопазването. СТМ включва в състава си водещи специалисти по хигиена на труда, специалисти по измерванията на факторите на работната среда и трудовия процес и водещи специалисти по професионални болести, с могогодишен опит в провеждането на профилактични прегледи в национални предприятия и заводи. При установяване на сериозни отклонения в здравното състояние на отделни служители при извършването на профилактичните прегледи, тези служители могат да бъдат хоспитализирани в УМБАЛ "Св. Ив. Рилски с медицинско направление (бл. МЗ-НЗОК № 7) от личен лекар, подпечатано от районнатата болница с оглед диагностично уточняване и лечение без допълнително заплащане.

» Организационна структура   


Клиника по гастроентерология

Остри и хронични гастроентерологични заболявания, включително порфирии и чернодробни проблеми. Единственото място в страната, където може да се направи пълна диагностична оценка на пациент с порфирия. Единственото място в страната, където може да се направи пълна диагностична оценка на пациент с хроничен вирусен хепатит B, C и D. Активно лечение на доброкачествени или злокачествени заболявания на хранопровода, стомаха, червата, жлъчните пътища, papilla Vateri и панкреаса.

Разполага с:
ендоскоп терапевтични процедури
ехограф с доплер терапевтични процедури
ехоендоскопия на горния гастроинтестинален тракт
термодеструкция на чернодробни тумори

За контакти:
София бул."Акад.Иван Гешов" 15
управител: доц. Л. Матева
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/5812693

Клиника по ревматология


Клиниката по ревматология е най-голямата в България. Тя е център за обучение на ревматолози от цялата страна и чужбина. Разполага със 70 легла, обслужвани от над 15 лекари. В клиниката се лекуват по най-съвременни методи редица ревматологични заболяния:  възпалитени ставни заболявания, системни заболявания на съединителната тъкан, артрити свързани с инфекции, микрокристални атропатии, дегенеративни ставни заболявания, болести на извънставните меки тъкани, болести на костите. Прилагат се следните диагностични и лечебни техники: ставна пункция, изследване на синовиална течност, синовиална биопсия, пулсна терапия с циклофосфамид и метил преднизолон, остеодензитометрия, ехографско изследване на стави, конвенционално рентгеново изследване на опорно-двигателния апарат.

Включва следните отделения и сектори:
» Отделение "Системни заболявания на съединителната тъкан" с началник проф. д-р. Златомир Коларов -  тел: 958 93 91
» Отделение "Възпалителни ставни заболявания" с началник доц. д-р Румен Стоилов - тел: 858 20 24
» Отделение "Дегенеративни и обемни ставни заболявания" с началник доц. д-р Венета Пейчева -  тел: 958 25 23
» Сектор "Диагностика и лечение на остеопороза" - д-р Цветанка Петранова
» Приемно-диагностичен кабинет - проф. Йордан Шейтанов, тел: 958 22 13
» Сектор "Ревматична активност" - медицински лаборант Емилия Златанова

За контакти:
София бул."Акад.Иван Гешов" 15, 1431
управител: д-р Рашо Рашков, д.м.н
Има договор с НЗОК
Телефон: 958 63 64

Клиника по неврохирургия

Клиниката по неврохирургия е най-голямата у нас. Тя разполага с 80 легла. В нея са специализирали практически всички неврохирурзи в страната. В момента в клиниката работят 42 лекари (включително и специализанти от други страни) под ръководството на трима професори и двама доценти.

За контакти:
София бул."Акад.Иван Гешов" 15 1431
управител: проф. д-р. В. Бусарски
Има договор с НЗОК
Телефон: 852 62 67, 0888 324 614

Клиника по професионални заболявания

Отделения по професионални белодробни заболявания, токсюикологичен сектор, неврология и професионални увреждания на нервната и мускулно-скелетната система, УНГ болести. Кабинети по : ЕЕГ, ЕМГ, изследване на дишането , очни болести, ортопедичен и алергологичен кабинет.

За контакти:
София бул."Акад.Иван Гешов" 15 1431
управител: д-р Елисавета Петрова, дм
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/5812818

Клиника по терапия на вътрешни болести и клинична фармакология

Хронична бъбречна недостатъчност и медикаменти. Имуномодулиращо лечение на имунните нефропатии. Антибактериално лечение на уроинфекции. Фармакокинетика и фармакодинамика на нови лекарствени средства. Хронична бъбречна недостатъчност и медикаменти. Имуномодулиращо лечение на имунните нефропатии. Антибактериално лечение на уроинфекции. Фармакокин етика и фармакодинамика на нови лекарствени средства. Съвременно лечение на захарния диабет. Антихипертензивно лечение. Кардиологични проблеми при СЛЕ. Гастроентерологични проблеми при ХБН. Диагноза и лечение на диагностично свързани заболявания на гастроинтестиналния тракт, черния дроб и панкреаса. Медикаментозни увреждания при хрониолечение на вътрешни заболявания на гастроинтестиналния тракт и черния дроб. Оптимизиране и коригиране на хрониолечението и настъпилите динамични промени на гастроинтестиналния тракт и черния дроб.

За контакти:
София бул."Акад.Иван Гешов" 15 1431
управител: доц. Райна Теодосиева Робева
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/581-2/888

Клиника по хемодиализа

За контакти:
София бул."Акад.Иван Гешов" 15
Няма договор с НЗОК.
Телефон: 02/595-106

Отделение по физикална терапия и рехабилитация

Осъществява се навременна рехабилитация на болните, постъпили в стационара на болницата, като се използват съвременни специализирани методики за функционална оценка, физкално лечение и рехабилитация на болни със заболявания на нервната система, дихателната система, опорно-двигателния апарат, ревматологични заболявания, заболявания на стомашно-чревния тракт, бъбречно-урологични, заболявания на сърдечно-съдовата система, хипертония, ендокринната система - захарен диабет и усложненията му.

За контакти:
София бул."Акад.Иван Гешов" 15
управител: д-р. Диана Георгиева
Няма договор с НЗОК.
Телефон: тел: 958 14 69

Отделение по образна диагностика

Отделението се ръководи от водещия специалист и преподавател по образна диагностика на белодробни и стомашно-чревни заболявания доц. д-р Петър Попсавов. Извършват се демонстративни, най-високо диагностични образни методики по неврорентгенология, костна диагностика, мамология, ултразвукова диагностика и по урорентгенорогия. Всички лекари са опитни специалисти, част от апаратурата е измежду най-съвременната за страната, а продължава постепенната подмяна на останалата апаратура за обща диагностика.

За контакти:
София бул."Акад.Иван Гешов" 15 1431
управител: доц. д-р. Петър Попсавов дм
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/952 38 73

Отделение по нуклеарна медицна


In vivo диагностика при следните заболявания: доброкачествени и злокачествени заболявания на белите дробове, скелета, както и заболявания на отделителната, ендокринната, хепато-билиарната система и на някои екзокринни жлези.

бели дробове - конвенционална и SPECT, сцинтиграфия на кости, целотелесна сцинтиграфия на скелета, динамична сцинтиграфия на бъбреци, статична сцинтиграфия на бъбреци, сцинтиграфия на щитовидната жлеза, сцинтиграфия на слюнчени жлези, динамична сцинтиграфия, MIBI при някои туморни заболявания на млечната жлеза, паращитовидните жлези и други, сцинтиграфия на тестиси, сцинтиграфия на хранопровод и стомах, сцинтиграфско изследване на везикоуретарен рефлукс, сцинтиграфия на черен дроб, екскреторна хепатобилеарна сцинтиграфия,  изследване на остатъчна урина, ехографско изследване на повърхностни структури.

За контакти:
София бул."Акад.Иван Гешов" 15 1431
управител: д-р. Йордан Палашев н.с. I ст.
Има договор с НЗОК
Телефон: 02/851 08 19

Медико-диагностична лаборатория

За контакти:
София бул."Акад.Иван Гешов" 15
управител: проф. Искра Алтънкова
Няма договор с НЗОК.
Телефон: 02/595-105

Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Иван Рилски" университетска

» Адрес: София бул."Акад.Иван Гешов" 15 п.код 1431
» Управител: д-р Дечо Дечев
» Има договор с НЗОК.
» Телефон: 02/58121 02/8510814 факс: 02/595106
» Сайт: www.rilski.com
 
designed by www.madeyourweb.com