Menu Content/Inhalt
Начало arrow Болници arrow УМБАЛ "Св. Анна"
УМБАЛ "Св. Анна"
Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Анна"
Image ImageМногопрофилна болница за активно лечение "Света Анна" - София АД е основана на 01.05.1879 г, като първоразредна областна болница. Тя е една от първите седем болници открити в България след освобождението от турско робство. Болницата е наследник на Обединена районна болница гр. София и Института за лечение на чуждестранни граждани, които се обединяват през 2000 г. под името Университетска болница за активно лечение "Света Анна" -София АД

Болницата е разположена в източния район на столицата на България - град София. Разполага с 467 болнични легла, разположени в стаи с 1, 2 и 4 легла. В нея работят 920 души персонал. От тях 222 са лекари, 19 души са с висше немедицинско образования - инженери, икономисти, биохимици и др., бакалаври по медицина и среден медицински персонал 409 броя, санитари и друг персонал 270 души. Сред висшия медицински персонал са 20 професори и доценти, над 35 с други научни звания и над 28 са с научни степени доктор по медицина и доктор на медицинските науки.

Специализираните клиники, отделения, приемно-консултативни кабинети и лаборатории, които разполагат с най-съвременно оборудване (компютърен томограф - скенер, ангиограф и др.) предлагат пълен спектър от медицински услуги в следните области:
  * Интензивно лечение
  * Кардиология и функционална диагностика на сърдечно -съдовата система
  * Гастроентерология
  * Пулмология, ендокринология и хематология
  * Интервенционална Кардиология
  * Инфекциозни, паразитни и тропически болести
  * Алергология
  * Физиотерапия и рехабилитация
  * Неврология
  * Обща хирургия
  * Коремна хирургия
  * Ендоскопска хирургия
  * Гръдна и съдова хирургия
  * Неврохирургия
  * Ортопедична и травматологична хирургия
  * Урология и ендоурология
  * Ушно-носно-гърлени болести
  * Очни болести
  * Лицево -челюстна хирургия
  * Гинекология
  * Акушерство
  * Неонатология
  * Патологична бременност
  * Детски болести
  * Анестезиология, реанимация и интензивно лечение
  * Трансфузионна хематология
  * Хемодиализа
  * Патологоанатомична лаборатория
  * Специализирана химическа лаборатория за изследване на алкохол и упойващи вещества
  * Извършват се ехографски и ендоскопски изследвания
В УМБАЛ "Света Анна" са въведени авангардни операционни техники; микроинвазивна коремна хирургия, радикални и пластични операции на злокачествени тумори на пикочния мехур и простатата и ставно протезиране и др. Извършва се широк обем амбулаторно - консултативна, извънболнична и болнична помощ. Годишно в болницата се извършват 50 000 амбулаторни прегледа и се лекуват стационарно над 20 000 пациенти. Предлагат се индивидуални менюта, съобразени с начина на хранене и изискванията на диетичния режим. На територията на болницата е разположен и областния център по спешна медицина, което осигурява възможност за оказване на своевременна, неотложна и спешна медицинска помощ на обслужвания контингент от град София, Софийска област и страната

Обслужваното население от болницата е около 600 000 души, което се осигурява планово и по спешност, а като университетска болница консултира и приема за диагностика и лечение пациенти от пялата страна. С право на лечение в болницата се ползват всички български и чужди граждани. Тя предоставя свободен достъп на всички граждани от столицата, Софийска област и страната за ползване на медицинските услуги и диагностичната апаратура на болница "Света Анна". Съгласно сключения договор с Националната здравноосигурителна каса по 103 клинични пътеки в болницата имат право на болнично лечение всички желаещи - здравноосигурени български граждани, както и по договор с доброволни здравноосигурителни фондове.

УМБАЛ "Света Анна" - София АД оказва методична помощ на лечебните заведения от Софийска област. Медицинската помощ се оказва от професори, доценти, асистенти и лекари, както и медицински сестри, които са избрани от цялата страна по различните медицински специалности.

Осигурен е безплатен превод от арабски, английски и гръцки езици, а при необходимост и от други езици. Разполагаме с най-съвременно диетично хранене по избор от пациента. Осигурени са отлични условия за рехабилитация и продължаване на лечението с физиотерапевтични и рехабилитационни услуги с минерални води и калолечение в болницата и в санаториални условия -гр. Хисаря, гр. Банкя, гр. Вършец, гр. Велинград и други при необходимост и със създаване на двигателни навици при определени заболявания.

Многопрофилната болнична структура, модерното болнично оборудване и тясната специализация на клиничните звена отговарят на университетските болници от Европейския съюз и позволяват провеждане на пълноценно обучение на студенти, стажант - лекари от Медицинския университет и Медицинския колеж към университета.

Болница "Света Анна" е база за специализация и усъвършенстване на лекари и медицински сестри от цялата страна по основни и тесни медицински специалности. УМБАЛ "Света Анна" - София АД осъществява обмен на специалисти и обучение с Министерство на здравеопазването на Испания и Италия - област Ломбарди, на базата на сключени договори за двустранно сътрудничество. Специалистите от болницата активно участват в международни конгреси, симпозиуми, както и в дългосрочни курсове и специализации в чужбина за повишаване на квалификацията и обмяна на опит.

На територията на болницата е разположена Катедрата по "Обща медицина", която обучава студенти и специализиращи лекари по общомедицински въпроси и подготовката им за общопрактикуващи лекари. На територията на болницата са разкрити Диагностично - консултативен център "Света Анна" ЕООД, както и областния център по спешна медицина.

»
Телефон: 02/ 975-90-11
» Адрес: гр. София, ул. "Димитър Моллов" 1
» Сайт: www.svetaanna.eu
 
designed by www.madeyourweb.com