Menu Content/Inhalt
Начало arrow Болници arrow УМБАЛ "Царица Йоанна"
УМБАЛ "Царица Йоанна"
Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна"
ImageImageЕдна от гордостите на българското здравеопазване е болницата за усъвършенстване на лекарите,която в своя некратък живот е била Работническа болница, ИСУЛ, Университетска болница и по настоящем МБАЛ "Царица Йоанна" ЕАД. Университетска болница "Царица Йоанна" ЕАД (бивш ИСУЛ) е национално многопрофилно лечебно заведение. Дейноста на болницата включва диагностика,лечение и рехабилитация на болни.

Болницата извършва уникални за страната диагностично-лечебни дейности в областа на:

-оториноларингология
-гастроентерология
-ортопедия и травматология
-офталмология
-онкотерапия
-липидология
-кохлеарни имплантации
 
На територията и е изградено единственото в стрната отделение "Тъканна, очна и клетъчна банка",както и кабинет за лечение на болката.Болницата изпълнява функции на спешен център.   МБАЛ "Царица Йоанна" е многопрофилен боничен комплекс с 500 болнични легла. В МБАЛ "Царица Йоанна" се извършва научно изследователска и научно приложна дейност в областа на медицинската наука и практика.Общия брой на научно изследователския съвет е 212 хабилитирани и нехабилитирани специалисти, разпределени в 24 клиники и отделения. Щатният научно-преподавателски персонал осигурява провеждането на:

-научно-учебна дейност в болницата на необходимото професионално ниво за обучение по образователно квалификационните степени "Магистър" и "Доктор"
-Всички видове следдипломна специализация по основните и профилните специалности.
-Следдипломна квалификация и следдипломно обучение на лекари.
 
» Телефон: 02/  943-23-16
» Адрес: гр. София, ул. "Бяло Море" 8
» Сайт: http://www.isul.eu
 
designed by www.madeyourweb.com