Menu Content/Inhalt
Начало arrow Болници arrow Национална кардиологична болница
Национална кардиологична болница
Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания (СБАЛССЗ)

Националната кардиологична болница, известна още като Трета градска болница, е университетска болница за активно лечение на сърдечносъдови заболявания (СБАЛССЗ). Тя е едно от най-големите кардиологични лечебни заведения на Балканския полуостров.

В болницата се извършва следната медицинска помощ:
- кардиология: спешна кардиология, ритъмни и проводни нарушения, кардиологична рехабилитация, електрофизиология и радиофреквентна аблация
- сърдечна хирургия
- съдова хирургия
- неврология - спешна неврология
- хемодиализа

В болницата се лекуват и деца в следните направления: детска кардиология и кардиохирургия.

Националната кардиологична болница се състои от следните клиники и отделения, разпределени в два блока

» Блок А

Клиники:
Кардиология и спешна кардиология
телефони: 92 11 519, 92 11 577
Диагностика и лечение на ритъмнопроводни нарушения
телефони: 92 11 384, 92 11 471
Мозъчносъдова патология
телефони: 92 11 420, 92 11 431

Отделения:
Съдова хирургия и ангиология
телефони: 92 11 431, 92 11 329; 822 31 46
Сърдечна хирургия
телефон: 92 11 317
Анестезиология и интензивно лечение
телефон: 92 11 317
Център по хемодиализа и плазмофереза
телефон: 92 11 374
Кардиологична рехабилитация гр. Банкя
телефони: 99 77 173, 99 77 027

» Блок Б

Клиники:
Детски болести и детска кардиология
телефон: 92 11 416

Отделения:
Детска сърдечна хирургия
телефони: 92 11 215, 92 11 410

» Отделения без легла към консултативно - диагностичния блок
- образна диагностика (тел. 8 221 690)
- лаборатория (тел. 92 11 537)
- патоанатомия (тел. 92 11 420, 92 11 431)
- инвазивна кардиология (тел. 92 11 534)
- неинвазивна функционална и образна диагностика (тел. 92 11 229)

Болницата е център на обучение на студенти по медицина докторанти и специализанти в следните направления:

- кардиология
- детска кардиология
- рентген
- вътрешни болести
- съдова и сърдечна хирургия
- анестезиология и интензивно лечение
- патоанатомия
- обща медицина
- спешна медицина

За контакти
Национална кардиологична болница

гр. София, ул. "Коньовица" 65

Телефони:
02/ 92 11 582
02/ 92 11 521
02/ 92 11 524
Спешен телефон:
02/ 92 11 338

Изпълнителен директор
доцент Марио Станкев

 
designed by www.madeyourweb.com