Menu Content/Inhalt
Начало arrow Болници arrow МБАЛСМП "Пирогов"
МБАЛСМП "Пирогов"
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицинска помощ "Н.И.Пирогов"
ImageImage››› Организационна структура


»
Трета травматологична клиника
Поставяне на изкуствени стави.Ортопедични операции. Лечение на травми - счупвания, навяхвания, изкълчвания, травми на меки тъкани. Свободен прием без направление от лекар.

» Втора вътрешна клиника
ЖКБ и остър холецистит, хернии, усложнена язвена болест, тумори на стомаха, тумори на черния дроб, тумори на дебелото черво и ректума, чернодробна цироза, съвременно лечение на перитонита. Има възможност за свободен прием без направление от лекар

» Втора детска хирургична клиника - национален център по детска хирургия
Вродени аномалии на храносмилателната система, белия дроб, коремни тумори, травматични увреждания на гръдни и коремни органи, придобити заболявания на белия дроб и плеврата, тумори на медиастинума и белия дроб, корозивна стриктура на хранопровода и др. Безотказен прием за деца от цялата страна на възраст от 0 до 18 години 24 часа в денонощието.

» Втора хирургична клиника
Има възможност за свободен прием без направление от лекар.

» Клиника по гнойно-септична хирургия
Инфектирана венозна и артериална недостатъчност, смесена аеробно анаеробна инфекция, газова гангрена, остри и хронични инфекции на ставите, червен вятър, инфектирано диабетно стъпало и стари проблемни рани по ходилата, инфектирана псевдоартроза, флегмони и абсцеси и др.

» Клиника по детска ортопедична травматология
Някои от операциите, засягащи растежните зони на костите, се извършват единствено при нас. Национален консултативен център. Счупвания, изкълчвания, навяхвания и рани, които засягат крайниците, таза и гръбначния стълб, както и с много широк кръг от ортопедични заболявания, вродени аномалии и деформитети. Свободен прием без направление от лекар. Приемаме пациенти от цялата страна на възраст от 0 до 18 години 24 часа в денонощието.

» Клиника по спешни вътрешни болести
Oстър коронарен синдром във всичките му форми, ритъмни и преводни нарушения и остра сърдечна слабост. Oбслужва всички болни с тежки вътрешни заболявания.

» Клиника по токсикология
Етапно лечение на лекарствена, алкохолна зависимост и наркомании. Детоксификация и органопротекция от екип специалисти - клиничен токсиколог, психиатър, психолог, кинезитерапевт

» Клинична лаборатория
Клинично-цитологични /хематологични/ изследвания, клинично-химични /биохимични/ изследвания, изследвания на урина, ликвор и пунктати. Работи на денонощен трисменен график с целодневни дежурства през почивните и празнични дни. Лабораторията разполага със съвременни апарати, които осигуряват точност и възпроизводимост на лабораторните резултати

» Първа детска хирургична клиника
Остър апендицит и неговите усложнения /перитонит/, травматични увреди на коремни органи и съчетани травми, остра чревна непроходимост, някои малигнени новообразувания, ехинококова болест, остри кръвотечения от храносмилателния тракт и др. Безотказен прием за деца от цялата страна на възраст от 0 до 18 години 24 часа в денонощието.

» Първа травматологична клиника 
Поставяне на изкуствени стави.Ортопедични операции. Лечение на травми - счупвания, навяхвания, изкълчвания, травми на меки тъкани. Свободен прием без направление от лекар.

» Първа хирургична клиника
Водеща в станата при лечението на гръдната и коремна травма, карцином на стомаха и хранопровода, колоректални заболявания, колоректален карцином, остър панкреатит и карцином на панкреаса, остър и хроничен холецистит, илеус, пептична язва и усложненията й, херниопластика, високо-рискови хирургични интервенции.

» Секция по изгаряния и пластична хирургия
Инфузионното и оперативно лечение на изгарянията. Лекуват се пострадали с измръзвания и общи охлаждания. Кожни лезии с различна етиология.кожни тумори, лимфедеми на крайници. Естетични корекции по повърхността на тялото - лице, шия, гърди, корем и крайници. Разполага с отделна шестетажна сграда в болницата в която са разположени клиниките за деца и възрастни.

» Секция по спешна неврохирургия
Лечение на най- разнообразна патология във всички раздели на спешната и планова неврохирургия и лицево-челюстна хирургия. Единствената специализирана по въпросите на травмите на главата и лицето и гръбначномозъчна патология.

» Спешна оперативна гинекология
Спешна помощ при гинекологични заболявания

» Трета хирургична клиника
ЖКБ и остър холецистит, хернии, усложнена язвена болест, тумори на стомаха, тумори на черния дроб, тумори на дебелото черво и ректума, чернодробна цироза, съвременно лечение на перитонита.

» Четвърта травматологична клиника
Поставяне на изкуствени стави.Ортопедични операции. Лечение на травми - счупвания, навяхвания, изкълчвания, травми на меки тъкани. Има възможност за свободен прием без направление от лекар.

» Четвърта хирургична клиника

Спешната коремна и гръдна хирургия и планова коремна хирургия. Специалисти от клиниката учавстват в екипи за бъбречна трансплантация и спешна съдова хирургия. Извършват се лапароскопски операции от лекари, специализирали във Франция и Германия.

» За контакти
Адрес: София бул."Тотлебен" 21 п.код 1606
Има договор с НЗОК.
Телефон: 02/9154411 02/9532818 
Транспорт до болницата:
До болницата се стига с автобус 604 /последна спирка/, както и с трамвай 5.
 
designed by www.madeyourweb.com