Menu Content/Inhalt
Начало arrow Новини arrow Подаване на документи за специализации
Подаване на документи за специализации
Отдел "Следдипломно обучение и университетско болнична координация" на МУ-София обявява конкурсни изпити /писмени и по документи/ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на основание заповед №РД-21-9 от 01.12.2011г. на Министъра на здравеопазването и съгласно Номенклатурата на специалностите по Приложение №1 от Наредба № 34 от 29.12.2006г. на Министерство на здравеопазването във вестник "Новинар" бр.4 от 06.01.2012 год. Документи за конкурсите се подават в отдел "СДО и УБК" при Ректората на МУ - София, бул. "Акад. Ив. Гешов" 15, ет. 12, стая № 7 в едномесечен срок (6 февруари 2011 г.) от публикуването на обявата от 10:00 до 12:00 ч.

За повече информация - сайта на МУ-София.
 
designed by www.madeyourweb.com