Menu Content/Inhalt
Начало arrow Новини arrow Стипендии за зимен семестър на 2011/2012 уч. година
Стипендии за зимен семестър на 2011/2012 уч. година
След заседание на комисията по стипендиите на Медицински университет - София, бяха определени критериите за стипендии за зимен семестър за учебната 2011/2012 г., сроковете за подаване, обработка, класация и проверка на документите и изплащането на стипендия.

Приемат се  две категории стипендии:
I категория
За студенти с успех Отличен ( 6. 00 ), без оглед на дохода - в размер на 100 лв.

II категория
На студенти с отличен успех ( 5.50-5.99) през последните два семестъра и доход на член от семейството за периода 01.03.2011г. до 01.09.2011г., не по-висок от 300 лв. месечно, както и на студенти със същия успех, но със безработни родители – в размер на 85лв.

Социални стипендии:
Социална стипендия се отпуска със заповед на Ректора, както  следва:

1. На несемейни студенти, без двама родители, на студенти – инвалиди и студенти с  двама родители – инвалиди, и на студенти с един родител, който е инвалид, и на студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за деца лишени от родителски грижи  – без оглед на успеха и месечния доход на член от семейството  – в размер на 85лв.

2. Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6- годишна възраст – в размер на 85 лв.

а. Когато съпругът е учащ се на редовно обучение на място финансирано от държавата, войник или нетрудоспособен, или когато самите те са самотни майки, овдовели или разведени – в размер на 85 лв.

б. Във всички останали случаи – в размер на 75лв.

в. Право на стипендия в размер на 85 лв. имат студентите-бащи с дете до 6 годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителски права е предоставено на бащата студент.

В съответствие с ПМС № 9 / 20.01.2007г. на студенти до 27г.възраст, редовна форма на обучение, чийто родители са кадрови военнослужещи, участващи в международни мисии, в периода в който родителя отсъства – в размер на 85лв.

Остатъкът от средствата за стипендии след одобрените  от комисията с протокол и заповед правоимащи студенти, подлежи на разпределение за еднократни помощи и награди по звена.

Молби за еднократни помощи с приложените документи към тях се подават в канцелариите по звена , една седмица след утвърдените  списъци на студентите за редовни стипендии през зимния семестър.

Нямат право на еднократна помощ тези лица, които са правоимащи за редовни стипендии през зимния семестър.

1. Срокът за подаване на документите е от 25.10.2011г. до 11.11.2011г.
2. Срокът за обработка, класация и оформяне на 5% извадка е от 14.11.2011г до16.11.2011г.
3. Срок за подаване на молби за еднократни помощи- от 21.11.2011г. до 25.11.2011г
4. Изплащането на стипендиите да започне от 01.12.2011г.


Обсъждане във форума
 
designed by www.madeyourweb.com