Menu Content/Inhalt
Начало arrow Новини arrow Докторантури в МУ-София за учебната 2011/2012 г.
Докторантури в МУ-София за учебната 2011/2012 г.
Медицинският университет – София, обявява конкурси за приемане на докторанти съгласно Решение на МС № 320 от 19 май 2011 г. за учебната 2011/2012 г. по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионални направления и научни специалности. Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София. За повече информация, последвайте тази връзка.
 
designed by www.madeyourweb.com