Menu Content/Inhalt
Начало arrow Новини arrow Успех! Смъкнаха надутите такси за 5 и 6 курс.
Успех! Смъкнаха надутите такси за 5 и 6 курс.
Протестите на студентите от МУ-София се увенчаха с успех! Доказателство за това е заседанието на МС от 14 септември 2010 г., където бе решено да се запазят таксите на студентите, приети преди учебната 2007/2008 година. Размерът им е определен по професионални направления съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г. и е в съответствие с изискванията на чл. 95, ал. 3 от Закона за висшето образование.
 
designed by www.madeyourweb.com