Menu Content/Inhalt
Начало arrow Новини arrow Програмата за симпозиумите "Акад. Чудомир Начев" до края на 2009 г.
Програмата за симпозиумите "Акад. Чудомир Начев" до края на 2009 г.
Представяме ви програмата за симпозиумите "Акад. Чудомир Начев" до края на 2009 г. Те са посветени на съществени и актуални проблеми на медицината и фармацията. Симпозиумите се провеждат в големия салон на Българската академия на науките от 9.00 ч. БАН, Българската национална академия по медицина, Медицински университет - София и Съюзът на учените в България канят всички интересуващи се от здравеопазването да вземат участите в симпозиумите.

26 септември 2009
Онкологична и хирургична болка: механизми и подходи за лечение
Модератор: чл.-кор. проф. д-р Мила Власковска

1. Хипертермия, болка и рак: морфологични характеристики
Чл.-кор. проф. д-р Вл. Овчаров
9.00 - 9.20

2. Клинични особености на раковата болка: значение на ранната диагностика
Доц. д-р А. Дудов
9.20 - 9.40

3. Основни механизми на раковата болка: роля на първичния процес и химиотерапията за лечението на болката
Чл.-кор. проф. д-р М. Власковска
9.40 - 10.10

4. Антиопиоидна системаи ракова болка
Доц. д-р А. Бочева
10.10 - 10.30

5. Клинични характеристики на хирургичната болка: соматична и висцерална
Чл.-кор. проф. д-р Д. Дамянов
11.00 - 11.20

6. Молекулни механизми на хирургичната болка: механизъм, насочено лечение
Доц. д-р Сл. Сурчева
11.20 - 11.40

7. Етични и психологични аспекти на раковата и хирургична болка
Проф. д-р Л. Казаков
11.40 - 12.00

8. Клиники за болка и алтернативни методи за лечение
Д-р Б. Руйчев
12.00 - 12.30

Дискусия: 12.30 - 13.00

10 октомври 2009
След края на човешкия геномен проект – а сега накъде?
Модератори: доц. д-р Албена Йорданова и д-р Радка Кънева

1. Секвениране на индивидуалния геном - начало или край на генетиката?
Доц. д-р А. Йорданова
9.00 - 9.30

2. Вариации на броя копия в генома - значение за разнообразието и патологията в човешката популация
Д-р Р. Въжарова
9.30 - 10.00

3. Геномни асоциативни проучвания - ключът към комплексните болести
Д-р Р. Кънева
10.00 - 10.30

4. Епигенетиката - предизвикателствата към законите на Мендел
Д-р Ат. Миткова
11.00 - 11.30

5. Изолатни популации като инструмент в съвременната генетика
Д-р Д. Ангеличева
11.30 - 12.00

6. Малки ядрени РНК - скритото оръжие на генома
Д-р Ал. Савов
12.00 - 12.30

Дискусия: 12.30 - 13.00

24 октомври 2009
Фармакобиохимия: от лабораторията до клиниката
Модератор: акад. проф. д-р Евгени Головински
1. Фармакобиохимията и дизайнът на нови лекарствени средства
Акад. проф. д-р Е. Головински
9.00 - 9.30

2. Молекулни механизми на действие на опиоидни пептиди
Ст.н.сътр. д-р Т. Пайпанова
9.30 - 10.00

3. Болка и адикция: биохимични основи на фармакотерапията
Чл.-кор. проф. д-р М. Власковска
10.00 - 10.30

4. Противотуморни лекарства - механизми на повлияване на клетъчните сигнални пътища
Проф. д-р М. Караиванова
11.00 - 11.30

5. Оксидативен стрес, рак и химиотерапия
Проф. д-р В. Гаджева
11.30 - 12.00

6. Фармакобиохимични подходи на оптимизиране на лекарствената терапия
Проф. д-р В. Влахов
12.00 - 12.30

Дискусия: 12.30 - 13.00

7 ноември 2009
Колоректален рак - диагностика и лечение
Модератор: проф. д-р Николай Яръмов
1. Морфологични анализи на канцерогенезата при колоректалния карцином
Доц. д-р А.Милев и д-р С. Петров
9.00 - 9.30

2. Морфология на колоректалния карцином
Доц. д-р А. Милев и д-р С. Петров
9.30 - 10.00

3. Диагностика на колоректалния карцином
Проф. д-р Н. Яръмов и д-р Н. Кацаров
10.00 - 10.30

Кафе пауза
10.30 - 11.00

4. Оперативно лечение на колоректалния карцином и усложени форми на колоректалния карцином
Проф. д-р Н. Яръмов
11.00 - 11.30

5. Адювантна химиотерапия на колоректалния карцином
Доц. д-р В. Цекова
11.30 - 12.00

6. Периоперативно лъчелечение на карцинома на ректума
Проф. д-р Т. Хаджиева

Дискусия: 12.30 - 13.00

21 ноевмри 2009
Бета блокери
Модератор доц. д-р Николай Данчев

1. Бета-блокери - връзка между химична структура и биологично действие
Доц. д-р Пл. Пейков
9.00 - 9.45

2. Технологични подходи за оптимизиране на фармакокинетиката на бета-блокерите
Доц. д-р Н. Ламбев
9.45 - 10.30

Кафе пауза
10.30 - 11.00

3. Бета-блокери - фармакологично действие и клинично приложение
Доц. д-р Н. Данчев

4. Взаимодействия на бета-блокерите с лекарства и храни
Доц. д-р Мичева
11.45 - 12.30

Дискусия 12.30 - 13.00

5 декември 2009
Новости в клиничната имунология и алергология
Модератор: акад. проф. д-р Богдан Петрунов

1. Функционално значение на генните полиморфизми по ИЛ-12 и ИЛ-10 за регулацията на имунния отговор
Доц. д-р Сп. Станилова
9.00-9.45

2. Toll-like рецептори и имуностимулация
Доц. д-р М.Николова и д-р Станкулова
9.45 - 10.30

Кафе пауза
10.30 -11

3. Промени в имунологичната реактивност на атопични пациенти в резултат на тригодишна алерген-специфична имунотерапия
Д-р Г.Николов, А.Михова, М. Христова, Я. Кандова, д-р Ю. Раденкова-Саева, акад. проф. д-р Б. Петрунов
11.00 - 11.30

4. Орален толеранс - основни механизми и клинично приложение
Д-р Р. Костадинова и проф. д-р Сн. Маринова
11.30 - 12.00

5. Парадокси на имунния отговор
Проф. д-р Б. Божков

Дискусия: 12.30 - 13.00
 
designed by www.madeyourweb.com