Menu Content/Inhalt
Начало arrow Новини arrow Откриха обновената сграда на Клиниката по алергология
Откриха обновената сграда на Клиниката по алергология
Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев откри обновената сграда на Клиниката по клинична алергология и астма към Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска". Това е нейната най-стара сграда, строена преди 127 години.

Финансирането на ремонтните работи е реализирано с помощта на капиталови разходи, отпуснати от Министерство на здравеопазването за строителни дейности на стойност над 200 000 лв.
 
Катедрата по Алергология е изградена по модела на СЗО като комплексно звено с Клиника по Алергология, алергологична поликлиника с Вътрешен, Детско-юношески  и УНГ кабинет с манипулационни, Функционален сектор за изследване на дишането и други параметри на респираторната патология и Лаборатория по имунология. От 1991 г. Научно-медицинското дружество по алергология е колективен член на Европейската Академия по Алергология и Клинична Имунология (ЕААCI).

В Клиниката по алергология се лекуват годишно 900-1000 болни, а в Поликлиничния сектор ежегодно се консултират над 20 000 болни от цялата страна.

През 1992 г. във връзка с преустройството на учебните програми в Медицинска академия Катедрата по Алергология се преименува  в Клиничен Център по Алергология (КЦА).

Клиничният Център по Алергология респективно Клиниката по Алергология  и Клинична Имунология е единственият академичен център  за обучение и специализация по Клинична  Алергология на студенти и специализиращи лекари, както и за специализирано лечение в България.

Днес в Клиниката работят 15 лекари, от които 3 хабилитирани, 11 асистенти и 1 докторант. Разполага с Отделение по респираторна алергия и атопия със сектор за интензивно лечение (в процес на организиране); Отделение по имунопатология и Диагностично-консултативно отделение с Функционален сектор, Диагностичен сектор и Лабораторен сектор.

В Клиниката се извършва: университетско преподаване по клинична Алергология в рамките на курса по вътрешни болести на студенти и на лекари като самостоятелна специалност в СДО; извършва се преподаване и по имунология на студенти и лекари; лечение – амбулаторно и стационарно на болни от алергични заболяванияи с имунна патология и научно – изследователска дейност по направлението Алергология и астма. КАКИ осъществява и организационно-методична помощ на алергологичните кабинети в страната като интегрира дейността им.

Клиниката по Алергология и астма е уникално звено, както по структурата си така и по същността си, тъй като е единствено по рода си в 5-те медицински университета в България. В този смисъл то напълно отговаря на препоръките на Съвета на медицинските специалности към съвета на Европа (EUMS) от 1993 г.

Клиниката има 37 легла, където се приемат безотказно трудни диагностични и терапевтични  случаи от цялата страна – бронхиална астма, медикаментозна алергия, анафилаксия, хранителна алергия, хронична уртикария, болести на имунната система.

04.02.2009 г

Източник: Министерство на здравеопазването
 
designed by www.madeyourweb.com