Menu Content/Inhalt
Начало arrow Новини arrow Европейска образователна програма Еразмус
Европейска образователна програма Еразмус
Въз основа на двустранни договори, сключени между Медицинския университет в София и чуждестранни университети, Европейската образователна програма ЕРАЗМУС предоставя на Медицинския факултет възможности за образователна обмяна на студенти. В зависимост от чуждестранния език, който трябва да владеят добре - френски, немски или английски - на студентите се предоставя да изберат и кандидатстват за няколкомесечно обучение в следните медицински университети.
 • Университет „Пиер и Мария Кюри”, Париж VІ, 1 място с продължителност на обучението 6 месеца
 • Университет „Дени Дидро”, Париж VІІ, 3 места с продължителност на обучението 6 месеца
 • Медицински университет в Безансон, Франция, 2 места с продължителност на обучението 4 месеца
 • Свободния университет в Брюксел, 2 места с продължителност на обучението 4 месеца
 • Медицински университет Шарите, Берлин, 1 място с продължителност на обучението 10 месеца
 • Медицински университет в Кьолн, 2 места с продължителност на обучението 4 месеца
 • Медицински факултет в Неапол, 2 места с продължителност на обучението 4 месеца
 • Медицински университет „Демокритус”в Александруполис Гърция, 3 места с продължителност на обучението 3 месеца
 • Медицински университет в Ираклион, остров Крит, Гърция, 2 места с продължителност на обучението 6 месеца
 • Медицински факултет в гр. Испарта, Турция, 3 места с продължителност на обучението 5 месеца
 • Университет по медицина и фармация в гр. Клуж-Напока, Румъния, 2 места с продължителност на обучението 4 месеца
 • Медицински университет във Варшава, 2 места с продължителност на обучението 5 месеца
 • Медицински университет в гр. Кошице, Словакия, 2 места с продължителност на обучението 4 месеца
За обучение в университетите в Париж, Безансон и Брюксел се изисква студентите да владеят добре френски език; за Берлин и Кьолн – немски език, за останалите университети – английски език.

Кандидатите трябва да са студенти в ІV или V курс, да имат успех през предходната учебна година не по-нисък от Мн. добър. Селекцията се прави от комисия към Деканата с участие на преподаватели по френски, немски и английски език, с които кандидатът провежда събеседване на съответния език. Желаещите да кандидатстват трябва да представят в стая № 200 на Деканата /до аудиторията на Катедрата по акушерство и гинекология/ искане до Декана да се явят на събеседване, автобиография с отбелязан в нея домашен адрес и телефон, уверение, издадено от Деканата за успех пред предходната учебна година. Крайният срок за приемане на документите и денят за провеждане на събеседването ще бъдат обявени допълнително.

Програма ЕРАЗМУС предоставя възможност на преподаватели от катедрите в Медицинския факултет да прочетат лекции в рамките на 6 до 8 часа за 1 седмица в медицинските университети в Неапол – за 1 преподавател, Париж VІ – за 1 , Париж VІІ – за 1, в Ираклион – за 1, в Александруполис – за 1, в Клуж-Напока – за 1, във Варшава – за 1, в Испарта – за 1.

Докторанти могат да работят по изследователски теми след предварително тематично договаряне между катедри на Медицинския факултет в София и чуждестранна катедра в следните учебни заведения:
 • Университетски колеж в Лондон, по медицинска генетика, 1 място за 10 месеца;
 • Университетски колеж Notre - Dame de la paix в гр. Намюр, Белгия, 1 място по биохимия, за 6 месеца;
 • Университет в Антверпен, 2 места по биохимия с продължителност на работата 6 месеца, за докторант от Центъра по медицинска генетика към Университетската болница „Майчин дом”.
За справки: тел. 9172 528, Деканат на Медицинския факултет, стая № 200, е-mail: marinil@medfac.acad.bg
 
designed by www.madeyourweb.com