Menu Content/Inhalt
Начало arrow Новини arrow Парламентът прие автономните такси за ВУЗ-овете.
Парламентът прие автономните такси за ВУЗ-овете.
  Университетите сами да определят размера на студентските такси и броя на студентите и докторантите си предвиждат промени в Закона за висшето образование, приети от Народното събрание на първо четене в четвъртък. два законопроекта за промени в Закона за висшето образование.

Така висшите училища ще могат сами да определят за всяка учебна година приеманите за обучение студенти и докторанти над бройката, утвърдена от Министерския съвет. Това ще става обаче в рамките на капацитета, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Предвижда се университетите всяка година да определят и размера на таксите за обучение, който не може да надхвърля утвърдената от правителството издръжка на обучението по професионални направления или по специалности от регулираните професии.

Промените ще позволят и въвеждането на система за диференциране на таксите, включително и за освобождаване от тях, което ще става по критерии, определени в правилниците на висшите училища.

Приетите вече студенти и докторанти няма да бъдат засегнати от корекциите. За тях се запазва условието таксите да не надхвърлят 30 на сто от диференцирания норматив за издръжка.

Предвижда се към държавните училища да се създадат съвети на настоятелите, с участие на външни лица, за осъществяване на прозрачно и ефективно управление. Студентски омбудсман ще защитава правата на учащите се пред органите за управление и ще има правода участва в Съвета на настоятелството.ю

Според промените степента на обучение "специалист" в колежите ще бъде заменена със степен "бакалавър". Предложението е на шефа на образователната комисия в парламента Лютви Местан.

Обучението по специалностите "медицинска сестра" и "акушерка" за придобиване на степен "бакалавър" ще се провежда във факултети, филиали и колежи, получили акредитация.

Източник: Mediapool и Нетинфо
 
designed by www.madeyourweb.com